Jernbaneplassering – og om å ta folk på alvor

Larvik Venstre/rettighetsbelagt

Plasseringen av jernbanestasjonen er noe som opptar folk. Den diskuteres så heftig at man kan si det splitter befolkningen i to. Noen har slått seg til ro med en av de to løsningene Bane Nor krever, Indre Havn eller Kongegata. Mange ser nødvendigheten av å se på et alternativ som ikke ligger på torget eller i sjøkanten, som Bommestad eller Elveveien. Larvik Venstre vil sette fokus på en side av saken som etter vårt skjønn hittil ikke har kommet tilstrekkelig frem.

Vi er ikke kun opptatt av hvilken løsning man til slutt lander på, vi er også opptatt av hvordan denne løsningen blir til. Her mener vi at prosessen underveis ikke har vært klar nok for innbyggerne og gitt tilstrekkelig innsikt i hva Bane Nor og formannskapet underveis har landet på.

Det handler ikke om når det var for sent, eller når vi burde ha stemt hva, men at frontene i Larvik mellom innbyggerne må tas på alvor. Det bør gjøres med politisk lederskap hvor man presser Bane Nor til å ta folks engasjementet på alvor. Samarbeid lønner seg alltid i det lange løp med konstruktive diskusjoner og åpenhet som tar oss fremover og bort fra låste posisjoner. Når frontene blir fjernet kan alle innbyggere i Larvik være med og heie på utviklingen.

Når man leser innleggene i Østlands-Posten kan det se ut som det gått prestisje i saken, er det der vi har havnet? Hvor i prosessen burde man ha vært tydeligere overfor innbyggerne. Hvem sitt ansvar er det å gjøre seg forståelig? Er det riktig at man nå, da innbyggerne har skjønt hvor langt i prosessen formannskapet hadde kommet og hva konsekvensene var, kan hevde at det er for seint? Ansvaret ligger hos politikerne og kanskje vi burde gjøre om og gjøre rett.

Så hva skal til for det? Så lenge flere etterspurte alternativer ikke er utredet og det er bevist at de som ligger på bordet er de eneste realistiske, kommer vi neppe til å lande på en løsning alle kan forsone seg med. Da skaper de harde ordene og insinuasjoner bare enda større avstand. Da kommer motstanderne av det alternativet som til slutt blir valgt med rette til å føle seg overkjørt og legitimiteten til kommunestyrets vedtak svekkes.

Venstre vil virkelig at Bane Nor nå skal se på et tredje alternativ, og det fort. I Sandefjords Blad kunne vi onsdag 10. april lese at de nå har utredet enda et alternativ i Sandefjord. Det applauderer både folket og politikerne. I Sandefjord har man altså klart å få til at flere i fellesskap heier på utviklingen av byen sin og kanskje man finner en løsning som de fleste kan akseptere. Man oppnådde dette pga press fra folket og politikerne.

Bane NOR bør ta det samme ansvaret i Larvik som i Sandefjord, og utrede flere alternativer, slik at vi kan fatte et vedtak i juni. Det er veien frem som nå er avgjørende. Kun da kan vedtaket i juni tas med høy legitimitet hos folket, fordi folks engasjement har blitt håndtert klokt.

 

Magdalena Lindtvedt, ordførerkandidat Larvik Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**