Bodø Venstres valgprogram 2019-2023

Mål:
Et yrende og mangfoldig folkeliv i samspill med natur, kultur og næringsliv..

Verdigrunnlag:
Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre og for framtida.

Middel:
Løsningsorienterte, samarbeidsvillige og optimistiske politikere.

Venstre vil:

 • Få kontroll på økonomien, fordi god økonomistyring gir trygghet. Politikerne har ansvar for fellesskapets midler, og skal forvalte de uten å grave for dypt i innbyggernes lommer.
 • Prioritere skolen, fordi gode lærere gir hver enkelt elev mulighet til å utvikle sitt potensial. Elevene skal ha tilgang til gode hjelpere i skolehelsetjenesten, og godt utstyrte skoler.
 • Bekjempe ensomhet, fordi det ødelegger hverdagen for alt for mange mennesker. Ensomhet bryter oss ned og gjør oss syke. Vi trenger gode møteplasser og støttende mennesker rundt oss.
 • Slippe til en miks av ideelle, frivillige, private og kommunale aktører, fordi engasjement og kvalitet er viktigst for gode tjenester, ikke hvilken status folk har.
 • Heie på og tilrettelegge for de som skaper jobber, for hva skulle vi gjort uten dem?
 • Bygge flere gang- og sykkelveier, fordi det å bevege seg er godt for miljøet og godt for helsa
 • Redusere bruken av salt på veiene, fordi det ødelegger, natur, sykler, barnevogner, biler, føret – ja, alt!
 • Holde markagrensa hellig, fordi marka er noe av det beste med Bodø!
 • At kultur- og idrettlivet skal blomstre, fordi kultur er godt for mennesker.
 • Ta vare på historien, fordi uten røtter blir vi rotløse. Vi må ha fine gamle bygg med historie, vi må ta vare på tradisjonsbærerne og muséene, vi må lett kunne vise våre barn hvor vi kommer fra og hvordan vi levde før.

Vi som bor i Bodø er alle medeiere i Bodø kommune. Det er vårt fellesskap. Et fellesskap som skal bety noe for alle, være noe for alle og hvor alle skal bli hørt.

Venstre tror på samarbeid. Samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom offentlige-, frivillige- og private aktører, på tvers av partier, kommuner, fylkes- og landegrenser. Vi tror man kommer lenger gjennom å lytte til hverandre og samhandle enn gjennom å skjelle hverandre ut.

Gjennom å samarbeide kan vi gjøre Bodø enda bedre å bo i. For alle. For bedre er alltid mulig.

Venstres folkevalgte tar beslutninger når:
 • Vi har fått kunnskap om saken
 • Alle har blitt hørt
 • Det er bra for klima og miljø

FOLK FØRST