Strandryddedagen

Har du også funnet plastavfall på stranden?

Plast og annet avfall i hav og natur er ett av vår tids største miljøproblem. I strandryddeuken fjerner vi plast fra Sørlandets strender, men hvis vi skal klare å unngå plastforsøpling i framtida, må vi ha god politikk.

Hvert år kastes 800 millioner tonn plastsøppel i havet. Når plasten kommer på avveie, blir den til små partikler og til slutt til mikroplast. Fugler, fisk og andre dyr får i seg både vanlig plast og mikroplast, eller blir fanget av plastavfall. Med plasthvalen som ble funnet i Hordaland, med magen full av plast, fikk vi en sterk påminnelse om forurensningen av havet.

Frivillige i store årlige dugnadsaksjoner gjør en formidabel innsats, men de kan ikke alene ta opp kampen mot plasten. Derfor har Venstre nasjonalt flere ganger sørget for penger til å rydde strandkanten og sjøbunnen for plast. Venstre har også innført et forbud mot mikroplast i kosmetikk, en handlingsplan mot mikroplast, og fått gjennomslag for vrakpantordningen for båter.

På samme tid må vi ha god politikk lokalt. Venstre i Kristiansand skal sørge for at vi faser ut all unødvendig plast og dermed blir en plastfri kommune innen 2024.

Vi skal fortsette arbeidet med å fase ut gummigranulat fra kunstgressbaner, for å hindre at den blir skylt ut i naturen. Vi skal ha returpunkter hvor fiskere skal kunne levere avfall de fisker opp fra havet, og vi vil ha flere tiltak for å belønne søppelplukking.

Hvis du vil vite mer om hvordan Venstre vil kjempe for en plastfri kommune eller om vår miljøpolitikk, kan du lese om dette i kommuneprogrammet vårt for neste kommuneperiode.

Du er også velkommen til å rydde stranden med oss lørdag 4. mai fra kl 10:00 i Nodeviga.