Vi vil ha en barnehage Anno 2019

Camilla Johannessen

I statsministerens nyttårstale ble vi oppfordret til å få flere barn. Vi skal jobbe lengre, og blir minnet på at flere må bidra hvis vi skal klare å opprettholde velferdsgodene våre. Jeg er snart 34 år og har to barn på et og fem år. Jeg savner et perspektiv på barnehager som er tilpasset barnefamilien i 2019.

Det første vi må gjøre etter min mening, er å begynne og anerkjenne at private barnehager spiller en helt nødvendig rolle for å sørge for at vi har nok barnehageplasser. I regjering har Venstre vært med på å fremforhandle et nytt regelverk for private barnehager. Dette skal nå ut på høring. Det skal sikre bedre bemanning, åpenhet og gjøre det enklere å drive mindre barnehager.

Sandefjords strategi for å sørge for tilstrekkelig med barnehageplasser i kommune har vært å satse på private barnehager. Det er derfor viktig å sørge for en samarbeidsmodell mellom kommunen og barnehagene som sikrer at private barnehager har forutsigbare avtaler. Modellen må belønne kvaliteten i tilbudet, ikke innsparinger og kvantitative måltall. Ansatte i private barnehager er ikke mindre dedikerte enn ansatte i kommunale barnehager. Vi må begynne å vise at vi stoler på det mandatet vi har gitt dem. De fortjener en finansieringsmodell som er enklere å forstå og som gir plass og ressurser til å kunne fokusere på det pedagogiske arbeidet og barna som går i barnehagen.

I dag er modellen så komplisert at utregningen må sendes fylkesmannen år etter år. Så i stedet for å krangle om tilskuddet hvert år, så skylder vi de private barnehagene en stor takk for den gode dekningen vi har i kommunen vår. Dette samarbeidet gir oss barnefamilier et større mangfold i barnehager, og det setter vi pris på.

1 av 3 jobber skift. Derfor må vi ha åpningstider i barnehagen som gjør det enklere for oss i hverdagen. Når jeg skriver oss, så mener jeg familien. Det betyr ikke at barna nødvendigvis skal tilbringe flere timer i barnehagen. Men vi må undersøke om det finnes bedre måter å tilrettelegge barnehagetilbudet vårt på. Slik at familier får den nødvendige fleksibiliteten de trenger for å kunne jobbe mens man har små barn. I Sverige har man siden 80-tallet hatt utvidede åpningstider. På Rodeløkka i Oslo har man hatt prøveordninger med kveldsåpen barnehage. Det er viktig for de familiene som har en eller to foreldre som jobber turnus i helsesektoren, sitter bak rattet i en taxi, jobber i mediebransjen, servering og uteliv, pendler eller er selvstendig næringsdrivende.

A4-livet er kanskje ikke slik det engang var. I Oslo er det mammaer og pappaer som jobber til helt andre tider enn 08-16. Skrev Nettavisen allerede i 2014.

Med kampanjer som Tenk stort – tenk Sandefjord ønsker vi å være en attraktiv by å bo i, og vi ønsker å tiltrekke oss unge familier til byen vår. Vi ønsker oss flere unge mennesker som kan bidra til å øke skatteinntektene i kommunen vår. Da må vi ha et tilbud som er tilpasset det behovet familien faktisk har i 2019. Jeg vil argumentere for at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilrettelegge dette når det fører til økt arbeidslivsdeltakelse som igjen gir økt verdiskaping og økte skatteinntekter.

Er dette for foreldrene eller er det for barna?

Det er for familien. Barnehagen er et godt sted å være. Det er viktig at vi beholder den positive utviklingen vi har hatt. Der barnehagen spiller en viktig rolle i barns læring og utvikling. Der de leker, der de lærer sosialisering, der de lærer å dele. Dette må vi beholde. Men familielivet og barns oppvekstvillkår påvirkes av foreldrenes muligheter til å arbeide. Dette påvirker familiens økonomi, som vi vet er veldig viktig for deltakelse og utvikling for barna. Derfor må vi ha et barnehagetilbud som anerkjenner dette.

Det betyr ikke at alle skal endre bringe og henterutiner i barnehagene. I Venstre mener vi det er viktig at familiene får velge selv. Da må vi legge bedre til rette for dette. Vi må også sørge for at man får barnehageplass uansett når på året barnet er født. Dagens ordning er en urimelig belastning å legge på småbarnsfamilier.

Dersom det ikke hadde vært lønnsomt at foreldrene var i arbeid hadde vi ikke hatt verdens høyeste sysselsetting blant kvinner i verdens rikeste land. Derfor er det lønnsomt å satse på en bedre tilpassing i barnehagetilbudet. De første familiene som for over 50 år siden sendte sine barn i barnehagen måtte sikkert tåle noen skråblikk fra naboen. Jeg håper vi har kommet lenger enn det i 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**