Vi ryddet Halden!

På strandryddedagen, den 4. mai, ryddet Venstre langs Tista. Søppel er en større og større trussel mot natur, miljø og klima. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havene. En stor del av avfallet vårt er plast. Plast er laget for å være nærmest umulig å bryte ned. Derfor forsvinner aldri den plasten du kaster fra deg. Plasten bare brytes ned i mindre deler – såkalt mikroplast. Dette er ødeleggende for plante-, dyre- og menneskeliv. Det finnes plast i nesten alt du forbruker; fra pappkopper til tyggis.

Vi må ta ansvar for planeten og nærmiljøet vårt.

På vår tur langs elva plukket vi opp fem søppelposer med innhold som:

  • Røyksneiper
  • Kopper
  • Ølburker
  • Ispapir
  • Bilrester
  • Snusbokser og snusposer
  • Ulike typer emballasje
  • Melkekartonger
  • Gavepapir

 

Alle må bidra. Rydd litt hver dag så blir det hyggeliger i omgivelsene våre, og ikke minst, mer levedyktig.

Halden Venstre er opptatt av miljøet

… derfor vil vi alltid vurdere klima og miljø som ekstremt tungveiende faktorer mot andre interesser. Vi foreslår å gjøre Halden til en bærekraftsby, som skal være ledende på å gjennomføre FNs 17 bærekraftsmål. For å redde oss ut av klimakrisen må Halden også være med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**