Bedre tjenester

Venstre

Venstre er et sentrumsparti som går for de beste løsningene for innbyggerne. Kvalitet er viktigere enn hvem som gjør jobben. Vi er positive til ideelle og private aktører. I nesten alle sammenhenger er konkurranse positivt – konkurranse er ikke det samme som privatisering.

Vi er for en sterk offentlig skole.

For å få bedre tjenester må vi fortsette å styrke heltidskulturen og legge stort vekt på god ledelse. Det vil gi lavere sykefravær. Det gir en god sirkel som fører til bedre tilbud til innbyggerne. Det er viktig med et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Kommunen må være offensiv i å ta bruk digitale løsninger på alle områder.