Kultur og fritid

Malvik kommune

GRATULERER MED DAGEN!!

Malvik Venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv. Det frivillige arbeidet i kommunen er imponerende, frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Malvik har flotte naturområder og friarealer som må bevares, men eldre og funksjonshemmede har i dag ikke et tilbud i Malvik-marka.

Venstre vil:

  • Det bygges ny flerbrukshall i Hommelvik i løpet av perioden.
  • Styrke det offentlige bidraget til frivillige organisasjoner.
  • Arrangementer for og med barn og unge skal ha gratis leie i kommunens bygg som Bruket og Ytre Malvik Samfunnshus.
  • Et levende bibliotek med utvidede åpningstider og variert tilbud.
  • Bygge hytte ved Svarttjønna i Malvik-marka i samarbeid med de frivillige organisasjonene. Det skal være helårsvei fram til hytta slik at den blir tilgjengelig også for eldre og funksjonshemmede.
  • Gradvis utbygge tilbudet på Midtsanden.
  • Støtte utviklingen av et aktivt, variert og moderne landbruk som bevarer kulturlandskapet. Arealene ved Leistad og Kvegjerdsmyran skal ikke bygges ned.
  • Sette krav til regulering av nærings- og boligarealer slik at en bevarer landskapet og tilgangen på naturmiljøer og grønne korridorer.