Skien Venstre vil at en større andel av kommunens budsjett skal gå til oppvekstsektoren, sier Lars Martin Borlaug og Gustav Søvde

Foto: Venstre

Venstre vil styrke skolen i Skien

En rykende fersk rapport fra utdanningsdirektoratet (UDIR) viser at skolene i Skien blir stadig dårligere. Slik kan vi selvsagt ikke ha det.

Derfor må en større andel av kommunens totale budsjett gå til oppvekst. Det går Skien Venstre til valg på – og det skal egentlig bare mangle.

Rapporten til UDIR prøver å fortelle oss noe om hvor mye skolene bidrar til læring. Den dystre sannheten er at Skien kommer ut som en av de verste kommunene i landet for elever i 5.-7.-klasse. Slik skal vi selvfølgelig ikke ha det. Skolene må få pengene de trenger. Skolene må vi prioritere.

Den brutale rapporten viser at vi lå noe etter gjennomsnittsskolen i skoleåret 2014/15. I 2015/16 så det verre ut. Og slik fortsetter det. Jevnt og trutt blir vi verre målt mot hva vi kan forvente at skolene leverer av læring. Slik skal vi selvsagt ikke ha det. Det må budsjettene vise.

Det blir ikke bedre når man går inn i de siste årene av grunnskolen. Vår oppgave er å sende våre barn så godt rustet som mulig inn i videregående skole. Det sier seg selv.

Vi må selvsagt finne ut av hvorfor det er slik. Skienskolene leverer fantastisk bra fra 1.-4.-trinn. Trenden er også nedadgående for våre yngste, men vi leverer langt bedre enn en gjennomsnittlig norsk skole. Nesten like mye bedre enn 5.-7.-trinn leverer dårligere. Slik forskjell på trinnene kan vi ikke ha.

Klisjeen «våre barn er vår framtid» er en klisjé av en grunn. Den er det fordi den er sann. Ikke bare er de vår framtid, men de er det viktigste vi foreldre har. Alt vi gjør, alle planer vi legger – ja til og med hvilken kommune og skolekrets vi velger å bo i bestemmes ut fra hva som er til barnas beste. Så vi kan selvsagt ikke ha noe av at våre skoler ikke lever opp til den øvrige norske standarden.

Skien skal være en kommune som er attraktiv å bosette seg i. Det skal være fint å komme tilbake til Skien etter endt utdannelse. Det skal være fint å slå seg ned og finne en jobb. Det skal være godt å levere barna på skolen. Skolene skal selvsagt få ressurser nok til å gi et minst like godt læringsbidrag til elevene som en norsk gjennomsnittsskole – på alle trinnene.

Skien Venstre har programfestet at vi har som overordnet mål å prioritere oppvekstsektoren. Det skal egentlig bare mangle.

Lars Martin Borlaug

leder Skien Venstre

Gustav Søvde

1.-kandidat Skien Venstre