Irenes innlegg om klimakrise

I kommunestyret onsdag 29. mai sendte MDG inn en uttalelse som innebar at Tromsø Kommune skulle erklære klimakrise. Tromsø Venstre stilte seg bak MDGs forslag, og her er Irene Dahls innlegg til debatten:

Har vi som samfunn en klimakrise? (Eller lider samfunnet og fremtidige generasjoner sitt samfunn heller av en bompengekrise, er det kanskje noen som tenker.)

Her må vi ta inn over oss noen sentrale aspekter:

Menneskeskapte klimaendringer er ved siden av tapet av naturmangfold vår tids største utfordring. Fortsatt temperaturstigning truer mennesker, samfunn og natur.

 

Det betyr at målet om å begrense den globale temperaturøkningen ned mot 1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Jo lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo dyrere og vanskeligere vil det bli, og vi løper en risiko for irreversible og drastiske klimaeffekter.

Generasjonene som har nådd middelalderen og vel så det bør lytte til det globale ungdomsopprøret som brer om seg etter initiativet fra modige Greta Thunberg, vi må bidra til Greta-effekten.

 

Så har ordvalg vært diskutert. Om å erklære «klimakrise».

Ord er ikke nok, det må også handling til.

Krisebegrep kan brukes FOR mye, men ikke i klimasaken. Politikk handler om å legge til rette for fremtiden. Barna og de unge er framtida vår. De ROPER ut at vi voksne må vise ansvar og tørre å handle.

 

Venstre har omtalt klimakrisa lenge. Vi har jobbet for saker lokalt, nasjonalt og globalt.

Venstre har klokkertro på at klimakrisen kan løses, og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser.

 

Nasjonalt har vi derfor søkt regjeringsmakt for nettopp å påvirke kursen i en grønnere retning i praksis, som: transportomlegging til lav- og nullutslippskjøretøy, satsing på jernbane, vern av områder med stort naturmangfold og incentiver for at industri og byggenæring kutter utslipp og vern av LoVeSe, iskanten, Jan Mayen og Skagerrak mot oljeutvinning. Den borgerlige regjeringen er godt i gang med handling!

 

Omleggingen er i gang, men det er mye som gjenstår. Noen sammenligner utfordringen med det vi stod overfor i andre verdenskrig: En trussel mot vår eksistens, og vi må ta i bruk alle virkemidler for å greie dette. Det skal vil klare. Og da må vi erkjenne at det er en krise vi står overfor. Venstre er utålmodig på miljøets og klimaets vegne.

 

Venstre har lyttet til råd fra vår ungdomsorganisasjon. Den generasjon skal overta og forventer at vi voksne tar grep.

Venstre er derfor med på forslaget om at Tromsø erklærer klimakrise!