Miljøgate i Kongensgate nå vedtatt etter initiativ fra Venstre

Foto: Morten Fredheim Solberg

Venstre tok opp denne saken i formannskapet 4.7.2017.

Les artikkelen i Sandefjords Blad her.

Vi ønsket at denne delen av Kongensgate skulle være på fotgjengernes premisser. Frem til nå har bilene stått parkert en time av gangen – Noen ganger lenger også – og på begge sider av gaten.

Nå blir dette endret. Det ligger flere små kafeer her og det blir kjærkomment med flere uteserveringer m.m. Bredere fortau gjør det også enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å bevege seg. Vedtaket er gjort etter samtaler med de som driver forretninger og kafeer i gaten, gårdeierforeningen og Sandefjord byen vår. Det legges opp til kun seks parkeringsplasser med max parkeringstid 15 min.

Dette blir et fint pilotprosjekt som sikkert kan overføres til flere gater hvis det er vellykket. Venstre ønsker mer liv i sentrum og derfor er det viktig at myke trafikanter prioriteres før bilen. Tror mange kommer til å sette pris på bredere fortau og mer plass til uteservering.

Tirsdag 4. juni ble vedtaket om oppgradering av Kongensgate gjort i FSK. Vedtaket var enstemmig og var også basert på at flertallspartiene ønsket dette prosjektet velkommen.