Stem på kulturen!

Solfrid understreker hvor viktig kulturen er for et levende demokrati:

-Kulturpolitikk er viktigere enn noensinne. Også for lokalsamfunn. Kultur er med på å myndiggjøre mennesker. Aktive, engasjerte medborgere er med på å bygge et levende Norge. Sitat kulturministerTrine Skei Grande(V) om den nye kulturmeldingen.

Knut Jarle Sørdalen fra SP har som fylkespolitiker vært i dialogmøte med kulturministeren og fått positive forventninger til de politiske føringene i meldingen.

Det samme har jeg.

Kulturministeren sier videre om meldinga:

-Den nasjonale kulturpolitikken er summen av oss alle sammen, og et rikt, mangfoldig kulturliv begynner på de små scenene og galleriene. På de lokale museene og i frivilligheten. Det er dette som er den nasjonale kulturpolitikken, og derfor vil det også være en viktig del av høstens lokalvalg. Maktspredning er et selvstendig kulturpolitisk poeng i kulturmeldingen

Venstre i Kragerø har alltid kultur høyt på den politiske prioriteringslista, enten det er å styrke og løfte biblioteket, kulturhus-fasiliteter, museet, frivilligheten, idretten, kunstgallerier, kulturskolen, kunstskolen, kulturminneforvaltning osv. Og nå må vi prioritere skolekorpsene.

For min del har jeg særlig engasjement for at skole/barnehage/SFO skal samarbeide enda tettere med kulturen i Kragerø. Kultur engasjerer og løfter barn og unge, akkurat som det gjør for oss voksne. Derfor gir et samarbeid skole-folkebibliotek, skole-kulturskole, skole-idrett, skole -kunstformidling, skole-musikk-korps osv et fantastisk potensiale til å skape identitet, dannelse og engasjement blant den oppvoksende slekt. Dette vil stimulere til nye generasjoner som engasjerer seg i lokalmiljøet sitt, for kulturen og for demokratiet vårt.

For til syvende og sist, er kultur-engasjement å stå opp for de demokratiske verdiene som kjennetegner vårt samfunn. Kunst og kultur kan være med på å utjevne forskjeller og forsterke demokratiet nedenfra, og kultur er av avgjørende betydning for å bygge et velfungerende samfunn. For det handler i bunn og grunn om folk og om fellesskap mellom folk. Enkeltmenneskers frihet består av reelle muligheter. Med like muligheter skapes engasjement og en drivkraft som gjør kunsten, kulturen og dermed demokratiet relevant for den enkelte.

 

Venstre vil løfte kulturen for å løfte oss alle!

Solfrid Rui Slettebakken

2.kandidat Kragerø Venstre