Landbruk

Allsidig natur og et veldrevet kulturlandskap er Oppdals viktigste ressurs og merkevare. Et robust fjellandbruk er grunnlaget for kulturlandskap, matproduksjon, friluftsturisme og identiteten til ei levende fjellbygd.

  • Venstre vil at det skal være attraktivt å være bonde i Oppdal i overskuelig fremtid.
  • Venstre vil alltid forsvare bærekraftig matproduksjon med små og mellomstore bruk.
  • Innføre lokale beite- og setertilskudd.
  • Hytteutbygging må tilpasses et levende landbruk.
  • Landbruket må få den statusen det fortjener i lokalsamfunnet vårt.