Gi oss Drøbakbussen tilbake!

Ruters omlegging av tilbudet i Frogn har ført til at bygda har mistet bussen til Drøbak sentrum og at Heer-barna langs bussruta ikke lenger har busstilbud til venner og fritidstilbud innenfor sin skolekrets.

Det er selvsagt viktig og bra at bussen til Oslo går gjennom bygda hver halvtime – dette muliggjør grønn vekst i Oslo-regionen og gjør Frogn til et attraktivt sted å bo. Men bussen skal ikke bare betjene pendlerne til Oslo, den skal binde bygda sammen med sentrum i Drøbak, og er en viktig tjeneste for unge, syke, eldre og alle andre som ikke kjører bil.

Ruteomleggingen innebærer at bussen som går gjennom Frogn-bygda nå har siste stopp på Seiersten. Dette gir et betydelig dårligere tilbud for brukere av viktige tjenester som bibliotek og seniorsenter. Det vil også gi færre kunder til Drøbaks handelsnæring. Men det mest alvorlige er at Ruter har oversett kommunens skolekretser: Bussen går ikke lenger om Heer. Utenom skolebussen har Heers skolebarn som bor langs bussruta dermed ikke forbindelse til sitt nærmeste tettsted. Med dette er Frogns barnefamilier blitt enda mer avhengige av bilbruk – i en tid hvor utviklingen burde gå i motsatt retning.

De fleste partier ønsker å vri transport over fra bilbruk til kollektivt, og de fleste av kommunens innbyggere ønsker et levende Drøbak sentrum som alternativ til tilbudene i Oslo. For å få til dette må vi ha en buss som binder kommunen sammen, slik det var før Ruters omlegging. Vi ønsker oss Drøbakbussen tilbake!

Av Ellen Emilie Stensrud (listekandidat, bosatt på Horgen) og Line Stokholm (Ordførerkandidat)