Vindkraft er et viktig tema i vår landsdel og en sak mange er opptatt av nå ved inngangen til valgkampen. Her følger Venstres fem punkter som et forsøk på å oppsummere våre nasjonale standpunkt på en kort og lettfattelig måte.

  1. Venstre vil verne sårbar natur. Derfor er det rødt lys flere steder mange steder i landet. Vi er for å prioritere klassisk naturvern og samiske interesser. Vi skal ikke rasere norsk natur!
  2. Norge har potensiale for å bli verdensledende på havvind. Vi mener det er et enormt grønt potensiale i å dra nytte på offshorekompetansen for å få vindmøllene til havs. Havvind vil bety teknologi- og kompetanseutvikling, eksportmuligheter og nye arbeidsplasser.
  3. NVE har lagt fram et forslag til nasjonal ramme for vindkraft, som nå er på høring. Nasjonal ramme for vindkraft gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft. Det skal fremdeles søkes om konsesjon, og konkrete områder må konsekvensutredes før konsesjon kan gis. NVEs forslag er ikke en utbyggingsplan. Rammeplanen inneholder også områder som er uegnet for utbygging.
  4. Det finnes ingen eksempler på at staten har grepet inn og gitt konsesjon mot lokale myndigheters vilje, og ved lokale ja vil Venstre fortsatt vurdere utbygging opp mot naturvern og samiske interesser.
  5. Dagens regjering har ikke gitt noen av de kontroversielle konsesjonene. De fleste av disse er gitt av forrige regjering, med Sp i ministerrollen. Det er krevende å reversere endelig gitte konsesjoner.