Borgerlig enighet om gratis AKS for hele byen

Foto: Baard Salvesen

De borgerlige partiene er enig om at aktivitetsskolen (AKS) skal være gratis for alle familier med lav inntekt, ikke bare for de som har rett postnummer – slik byrådets løsning er i dag.

– Foreldre til omtrent halvparten av barna i Oslo vil få glede av det. Det treffer ikke skjevt geografisk, slik dagens modell gjør. Flere tusen barn med lav foreldreinntekt får ikke gratis AKS i dag fordi de bor feil sted, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre til Aftenposten.

Den foreslåtte AKS-modellen gjør at i alle husstander med en inntekt under en million kroner, skal barna få gratis AKS i 1. til 4. klasse.

– Venstre vil mer for barna. Dette gir flere barn en tryggere oppvekst og friheten til å delta i AKS, sier Bjercke.

Forslaget samsvarer med ambisjonene i Oslo Venstres program, der det står: “La alle elever få muligheten til å gå i gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen, først de med lav inntekt uansett hvor de er bosatt i byen, deretter utvide tilbudet til å gjelde alle elever.”