Nye Stavern skole blir realitet (igjen!)

Brunla ungdomsskole, Stavern, Håvard Wannebo

I forkant av Kommunestyremøtet 19. juni 2019 tok Mdg v/Tormod Knutsen til orde for å stanse nye Stavern skole.

Argumentasjonen var behovet for å frigjøre midler i vanskelige tider. Men forslaget – dersom det hadde blitt vedtatt – ville snarere skape vanskelige tider for barna som i dag går på Stavern skole. Og det ville skapt vanskelige tider for alle de voksne som de siste 30 årene har jobbet for en ny skole. Stavern skole ble først vedtatt nedlagt i 1989. Den er fortsatt i bruk, og vedlikeholdsetterslepet er betydelig.

Skole og utdanning er det viktigste området for vekst og optimisme i ethvert lokalsamfunn. Etter vedtaket i 2017 om å bygge en ny skole bygges det nå en god del boliger for yngre aldersgrupper i nærheten av skolen, på grunn av det opprinnelige vedtaket.

Alle som tenker eller foreslår utsettelser av skoleprosjekter burde f.eks. ta seg en reise fra Mesterfjellet skole til Stavern og Brunla. Tenker der da kommer oppdage at nivåforskjellene mellom lærlingsarenaene i Larvik er skremmende stor.

Den viktigste måten Larvik kan gjøre seg attraktiv på, er gjennom en bevisst satsning på skolen. Kommunen er langt på vei sammenlignet med andre, men fordelingen gamle/nye bygg er skjev.

I tillegg ønsket MDG å stoppe et særdeles grønt utbyggingsprosjekt. Larvik kommune har nemlig ambisjoner om å bygge nye Stavern skole etter miljøklassifiseringen «BREEAM Excellent». Dette er svært høye krav på klimavennlig bygg og innebefatter alle detaljer av en byggeprosess frem til ferdig bygg. BREEAM tar for seg energibruk, materialvalg (produktets opphav), forurensning/CO2-fotavtrykk, avfallshåndtering og ikke minst avgasser og luftkvalitet i det ferdige bygget.

Denne saken handler først og fremst om barna, men den handler også om å sette Larvik på kartet for et slikt miljøprosjekt. Når vi bygd en skole etter BREEAM Excellent er det Larvik man ønsker besøke. Dette vil være sterk imagebygging for Larvik kommune.

Det hører med til historien at Larvik Venstre i kommunestyret argumenterte for opprettholdelse av vedtaket fra 2017 om bygging av nye Stavern skole – og at skolen dermed blir realitet.

Magdalena Lindtvedt, ordførerkandidat Larvik Venstre