Gratulerer, Kristiansand!

I går la et overveldende flertall i Kristiansand bystyre siste brikke i dette puslespillet som heter Kunstsilo.

Mange snakker om ringvirkningene i form av turisme og næringsliv, men Venstre synes det er spesielt viktig og spennende at vi er med på å sikre den langsiktige tiltrekkingen av høy kunstfaglig kompetanse og attraktive kunstfaglige arbeidsplasser til regionen. Vi er med på å sikre Sørlandet sin posisjon som en av de mest spennende regionene å arbeide i kunst- og kulturfeltet i. Det har ringvirkninger det også.

Debatten som har rast rundt Kunstsilo preges av diskusjoner om risiko rundt finansiering, utydelige prosesser og maktforhold. Det er særlig driftstallene som har fått hard medfart, og ikke minst realismen i publikumstallene.

Dette med publikumstall synes vi i Venstre er spesielt intressant; hvem er publikum, hvordan telles de og hva slags verdi har de? Venstre har lagt merke til at det er særlig dette flere uttaler seg så skråsikkert om.

150 000 besøkende som en del av finansieringsmodellen er for mange, helt urealistisk. Bare trist hele greia, sier andre. Heldigvis er dette med publikum og publikumsutvikling ikke bare et lotteri eller magi. Det er et kompetanse- og fagfelt, som Sørlandets kunstmuseum nå setter seg i førersetet av. Det som nå bygges opp av erfaring og kunnskap om publikum vil bare bli mer ettertraktet, nasjonalt og internasjonalt, og Sørlandet Kunstmuseeum er allerede blitt en institusjonen som andre kan lære av.

Vedtaket i går betyr at kommuen, sammen med fylket, staten og private aktører, gir Sørlandet Kunstmuseeum og Kunstsiloen den langvarige økonomiske forpliktelsen de trenger til å realisere et ambisiøst prosjekt.

Sammen gjør vi det mulig å løfte frem et unikt kulturtilbud til fellesskapet!

Fædrelandsvennen sin meningsmåling i mars konkluderte med at motstanden til Kunstsiloen øker, og at motstanden var størst hos gruppen 60+. Venstre skulle gjerne sett hvor mange under 30 som svarte, eller enda bedre – hvor mange under 18 eller enda yngre. Hvordan hadde denne «motstanden» sett ut da? Kunstsiloen er en investering for oss alle, men er først og fremst en investering i barn og unge.

For å sitere et gresk ordtak: Et samfunn vokser seg større når gamle menn planter trær som de gamle vet de ikke komme til å sitte i skyggen av.

Venstre er stolte at vi nå planter Kunstsilotreet for fremtidens generasjoner. Det er vi overbevist om at de vil takke oss for senere.

Emma Lind (bystyremedlem og kulturstyremedlem)