Tre gode grunner til å stemme Venstre i fylkestingsvalget

Solveig Schytz er Venstres førstekandidat i Viken, foto: Johan Malvik
Her er tre gode grunner til hvorfor du også burde krysse Venstre i fylkestingsvalget 9. september. For det er ikke bare i lokalvalget vi behøver din stemme. I den store fylkeskommunen Viken må vi også ha inn grønne og liberale representanter.
Det er Solveig Schytz som er førstekandidat. Hun er fra Ås, i Akerhus og er spesielt opptatt av å kjempe disse sakene på dine vegne:

Vi vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt:

Når to fylkesgrenser blir borte er det tidenes mulighet til å få til et sømløst kollektivtilbud og billettsystem- og det bør bli billigere å reise kollektivt i hele Viken.

Ta vare på naturen og kutte klimagassutslipp

Vi vil at Viken skal bli nullutslippsfylket. Vi har allerede høy kollektivandel, høy elbilandel og har næringsliv og kunnskapsmiljøer som ligger i front på det grønne skiftet. Viken må fortsette å går foran.

En skole som løfter hver enkelt elev

Venstre vil kjempe for en skol som løfter hver enkelt elev, ikke løfter snittet, men gir hver enkelt ungdom muligheter til å ta ut sitt potensiale, og løfte mennesker ut av utenforskap og inn i fellesskap.

Solveig, førstekandidat for Viken, lover å gjøre sitt beste for de viktige sakene.
Solveig, Foto: Johan Malvik

Følg med!

Les også hva vi mener i Halden ved å klikke HER.