Mulighetsbølgen

Det snakkes mye om eldrebølgen. Snakker vi for mye om utfordringer og utgiftsposter og for lite om muligheter? Kan vi ikke begynne å snakke med mulighetsbølgen isteden?

Eldre er som alle andre, med ulike ønsker og behov. Ulik grad av helse, sosialt nettverk, ulike interesser og ønsker tilsier at vi må snakke mindre om eldre som en homogen gruppe. Vi må også snakke mer om eldre som en viktig og sentral bidragsyter til både lokalsamfunn og nærmiljø. Vi må kort sagt ha en variert eldrepolitikk og vi må debattere eldrepolitikk som mer sammensatt og fylt av muligheter for både den enkelte og for samfunnet.

I de fleste andre sammenhenger er vi opptatt av frihet til å velge, individuell tilpasning og trygghet for gode tjenester når man har behov. Det må gjelde i debatten om eldrepolitikk også. Asker skal være en god kommune å bo i. For alle aldre. Det kan høres selvsagt ut, men det er ikke opplagt at det er slik.

Når vi snakker om eldre, så handler det ofte om eldreomsorg. Det er naturlig, siden mange opplever at hjelp og bistand i livets siste del er og har vært mangelfull. Mange har kjent på det som oppleves som en form for umyndiggjøring eller manglende individuell tilrettelegging. Mange har også meldt om stor takknemlighet for den jobben som gjøres av ansatte innen pleie- og omsorg. Det er stor profesjonalitet og endringsfokus med vekt på bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren.

Vi skal ha gode pleie- og omsorgstjenester for de som har behov for dette. Samtidig må vi huske at kategorien «eldre» har aldri vært sprekere og mer ressurssterke enn de er nå. Det er mange som opplever gode, friske og aktive år som pensjonist. Det er en fantastisk gave for hver enkelt, men også for samfunnet.

Mange ønsker å aktivt bidra til samfunnet på ulike måter, men ikke alle opplever at det er enkelt å få til. Vi tror at samfunnet kan bidra til å gjøre dette enklere ved å tilby eldre over 75 år som ønsker det en individuelt tilpasset eldreplan. Denne kan både skissere behov, og muligheter for å bidra til fellesskapet om man ønsker det.

Mange ønsker å tilbringe livet i nye og mer sosiale boformer, der man i tillegg til å ha sin private leilighet har fellesarealer som deles på ulike måter. Slike nye boformer er etterhvert blitt relativt vanlig i en del europeiske byer. Det motvirker ensomhet, det styrker de sosiale fellesskapene og det bidrar til økt livsglede. Vi tror mange eldre, særlig enslige, ønsker å bo i slike fellesskap der behovet for privatliv kombineres med et aktivt sosialt liv i et fellesskap.

Uansett behov, helse og ønsker; det skal være både trygt, godt – men også meningsfylt – å bli gammel i Asker. Det kan høres selvsagt ut, men det krever vilje også fra lokalpolitikere for å få det til. Dette er noe vi i Asker Venstre brenner for å jobbe med i tiden fremover.

Av Elisabeth Holter-Schøyen og Marit H. Meyer, Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Røyken og Hurums avis 11. juli 2019