Flere avganger på hurtigbåten til Vollen og Slemmestad

Foto: Shutterstock

Fra oktober 2019 blir det flere avganger på hurtigbåten til Vollen og Slemmestad.

Ruter tester ut økt frekvens på båtsambandet med to ekstra avganger om morgen og to om ettermiddagen i en prøveperiode. Det vil også bli matebuss til Vollen til de nye avgangene.

Venstre vil at fjorden skal benyttes mer som transportåre og jobber for flere og utslippsfrie båter på Oslofjorden.

– Vi vil at fjorden skal binde Viken sammen, ikke være en barriere, sier Schytz, Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget i Viken og leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Det har vært stort engasjement blant innbyggerne i området for å få styrke båtsambandet.

– Det er også sterk politisk vilje i mange partier til å satse på utviklingen av båttrafikken på fjorden, nå er det viktig at innbyggerne bruker båten mer slik at det blir mulig å utvikle tilbudet videre, understreker Schytz.