1.kandidat Johan Tønnes Løchstøer

1.kandidat Johan Tønnes Løchstøer (1948) Her er mine saker:

Kragerø kommune må aktivt fremme mer åpenhet og større deltagelse fra innbyggerne i planprosessene og byggesaker slik at de riktige løsningene for å ivareta bymiljøet blir valgt.

Barnas hverdag i barnehage og skole med vekt på å hindre mobbing og barnevernets arbeid med utsatte barn må prioriteres ved økte ressurser til helsesøstre/barnevern og ansettelse av kommunepsykolog.

Kragerø trenger flere arbeidsplasser ved bl. a. planmessig arbeid for å få offentlige arbeidsplasser med vekt på attraktive boligtomter og rimelige næringsarealer.

Kragerø må være en spydspiss i det grønne skiftet med ambisiøse og konkrete målsettinger vedtatt i en forpliktende klimaplan. Fra ord til handling.

Kragerø må videreføre arbeidet for å lette gründernes arbeidsvilkår i startfasen gjennom bl. a. rimelige lokaler for samlokalisering og felles tjenester.