Foreløpig trafikkstasjon-seier!

Venstres Jorunn W. Asbøll er leder i Eldrerådet i Orkdal, og har engasjert seg om trafikkstasjonen. , Utklipp fra Avisa Sør-Trøndelag 18. juli 2019

Avisa Sør-Trøndelag skriver i dag at Samferdselsdepartementet ber Vegvesenet vurdere konsekvenser og avbøtende tiltak i forbindelse med forslaget om å legge ned bl.a. Orkanger trafikkstasjon. Dette er en sak som har engasjert oss i Orkland Venstre, bl.a. har leder av eldrerådet Jorunn W. Asbøll (Venstre) skrevet brev til samferdselsministeren, Orkland Venstres leder Arne Grønset har sendt frustrerte innlegg til lokalavisa og stortingsrepresentanter (se nedenfor), og 1. kandidat Lavrans Skuterud har jobbet mot stortingspolitikere. Takk for støtte fra bl.a. Guri Melby! Her såg det ut som byråkratiet skulle få gjøre som de ville, og nå er endelig regjeringa på ballen!

Her er Arne Grønsets innlegg i Avisa ST 28. mai:

TRAFIKKSTASJONEN OG PASSKONTORET MÅ BESTÅ

Regjeringen har lagt fram en framtidsrettet og positiv reform for Statens Vegvesen der kompetansen flyttes fra Vegdirektoratet i Oslo og til de nye regionene. Fylkeskommunen får mer kompetanse og større innflytelse på vegsektoren. Det er bra.

Derfor er det så synd at de sentrale styresmakter overlater til Vegvesenet selv å bestemme antall trafikkstasjoner og lokaliseringen. Stasjonen i Orkdal forslås lagt ned. Det er synd. Begrunnelsen er at det er kort veg til Trondheim. Orkdal er regionsenter for et stort distrikt i sør-vestre del av Trøndelag. Mange bruker 1-2 timer for å komme hit fra distriktet rundt. Så vegen til Trondheim blir ikke så kort for alle. Staten reduserer med dette sitt service-nivå. Politikerne på Stortinget kan vel rusle i vandrehallen og synes ditt og datt, men har de egentlig noe de skulle ha sagt. Det ser ut som ansatte i statlige direktorater og foretak har stor makt,- også stor politisk makt. Jeg viser bl.a. til avsløringen om mattilsynet i Rogaland om pelsdyrhold. Mange lokalpolitikere har også opplevd fylkesmannens store byråkrati som svært styrende i saker av politisk karakter.

Stortinget virker mer oppsatt på å detaljstyre kommunesektoren og familiene enn å ta tak i de statlige oppgavene. Det å få tak i nytt førerkort for folk i alderen 75 år og oppover må gjøres oftere jo eldre man blir. Det er disse som rammes hardest av en slik sentralisering som foreslått. Det å skaffe seg pass bør også være tilgjengelig i noenlunde nærhet for de fleste.

Kort veg til Trondheim ble også brukt som argument da fødeavdelingen ved Orkdal Sjukehus ble lagt ned. Etterpå viser det seg at mange har mye lengre veg til fødestua enn fra Orkanger til Trondheim. Mange fødsler skjer undervegs i ambulanser og drosjer. Da fødeavdelingen ved OSS ble lagt ned var Ap og Sp i regjering. Så de fleste partier har lite å skryte av når det gjelder å holde på servicenivået i distrikts-Norge.

Jeg ber mitt parti Venstre ta tak i denne saken og snu den til en positiv ting for oss som bor i distrikts-Norge.

Arne Grønset, leder i Orkland Venstre