Kandidatpresentasjon: Merete

Merete står som nr. 7 på Osterøy Venstre si valliste.

Kven er du?Merete Gran Reigstad

Merete G. Reigstad. Kommer fra Kongsberg men jeg bodde lenge i Oslo før vi bosatte oss på Valestrand for 16 år siden. Er utdannet frisør og har en liten stilling som det nå, men har jobbet i hovedsak som familiehjem med ungdom i de siste 14 årene.

Kva er du opptatt av?

Jeg er opptatt av barn, skole og familie. Det å inkludere og vise medmenneskeliget er viktig for meg. Samtidig skal det være rom for å være forskjellig fra andre! Å godta hverandres forskjeller vil gjøre oss til et rikere samfunn. Folk først!

Kvifor stiller du på Venstre si liste?

For å få til en forandring må man engasjere seg. Jeg har tro på Osterøy Venstre og hva vi står for. Venstre har engasjerte og kunnskapsrike folk som ønsker å samarbeide for å skape de beste resultatene for Osterøy sin innbyggere. Sammen står vi sterkere!

Her finn du resten av Osterøy Venstre si liste.

Her finn du Osterøy Venstre sitt valprogram.

God val!