Reiseliv

Norge som destinasjon har flere ganger blitt kåret til verdens beste reisemål, noe som bekrefter at reiseliv er en næring også for fremtiden. Averøy har et av de mest kjente og besøkte ”fyrtårn” i Norge – Atlanterhavsveien.

Atlanterhavsveien

Et samferdselsprosjekt som var en helt klar vestresak i sin tid.

Averøy Venstre har et klart mål om å øke verdiskapningen i reiselivsnæringen.

Skal reiselivet på Averøy kunne utvikle seg, må næringen gis større forutsigbarhet. Venstre mener at det trengs en tydeligere profesjonalisering av næringen. Det må iverksettes tiltak både innen produktutvikling, destinasjonsutvikling og markedsføring.

 

 

 

Averøy har naturgitte forutsetninger for å kunne øke satsingen på reiseliv. Reiseliv er en viktig næring i Averøy, og vil bli en av de største næringene i kommunen fremover. Averøy Venstre har et klart mål om å øke verdiskapningen i reiselivsnæringen.

Averøy Venstre vil:

  • At Averøy kommune skal bidra til utvikling av et bærekraftig reiseliv i kommunen.
  • Lage en egen reiselivsplan for kommunen, gjerne i samarbeid med andre regionale reiselivsaktører.
  • Øke tilgjengeligheten på Atlanterhavsveien ved å regulere bobilparkeringen, og støtte etablering av alternative parkeringsmuligheter.
  • Bedre tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter, også ved bruk av kollektivtransport.
  • At Averøy kommune, gjennom sin eierpost i ”Visit Nordmøre og Romsdal AS”, være en aktiv eier som skal bidra til å få enda mer turisttrafikk inn i regionen og til Averøy.
  • Averøy kommunen skal spille en aktiv rolle for å fremme samarbeid innen reiselivsnæringen og for å skape nye reiselivsprodukter som i sum kan medføre at flere turister stopper i Averøy over lengre tid