Terry Bob Gabo

Terry Gabo.
Terry Gabo., Foto: Håvard Wannebo

Mitt navn er Terry Bob Gabo, og jeg er kandidat for Venstre i Larvik dette valget. Bodde ved torget i Larvik frem til jeg var 7 år. Så flyttet vi til Sandefjord. Jeg flyttet til Steinsholt i 2005. Så nå etter kommunesammenslåinga er jeg tilbake i Larvik. Jeg er utdannet som kokk. Var i MC-ulykke i 1986 og ble da lam fra brystet og ned. Etter å ha vært på Sunnaas så ble jeg plassert på Nygård sykehjem avdeling C i Sandefjord som etter noen dager brått byttet navn til en rehabiliteringsavdeling, men det var de samme som var der. Der fikk jeg min første erfaring med urettferdigheten i samfunnet og kom så i kontakt med Norges Handikapforbund. Derfra var veien kort til å bli aktiv funksjonshemmet og jeg startet opp som leder av Sandefjord Handikaplag. Når det er tid til fritidsinteresser så er det fiske og jakt, og jeg ønsker å bryte barrièrer og forestillinger om hva man kan gjøre og ikke gjøre selv om man sitter i rullestol.

Interessen for både interessepolitikk og annen politikk økte og fikk flere verv innenfor både Norges Handikapforbund, Norges Handikapforbund Ungdom og LARS som er Landsforeningen for ryggmargskadde. Har også vært leder for barne og ungdomsrådet i Vestfold.

Når interessen for politikken vokste så ble jeg i 2011 vervet til Lardal Venstre av Ingeborg Skaug, det var en tøff dame som har hatt stor innvirkning på mitt politiske syn. Ble raskt leder av Lardal Venstre. Kom i rådet for funksjonshemmede i Lardal i 2008. Har erfaring som leder av rådet for funksjonshemmede i 2,5 periode i Lardal. I 2011 ble jeg medlem i hovedutvalget for helse og omsorg og 1. vara til kommunestyret i Lardal . Kom inn som fast medlem i kommunestyret i 2015 og fortsatte i helse og omsorg og i rådet for funksjonshemmede i Lardal. Ved sammenslåing av Lardal og Larvik så fikk jeg plass som medlem for Venstre i rådet for funksjonshemmede i Larvik. Jeg var tidligere 1. vara til helse og omsorgskomiteen og 1. vara til kommunestyret i Larvik kommune.

Nå i denne kommunestyreperioden er jeg medlem av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hjertesaker er rettigheter for de som har en tøffere hverdag, jobbe for de som er «svakere stilt i samfunnet» uten at det gjør dem til svake mennesker.

Terry Bob Gabo - 3.kandidat