Kari ynskjer deg velkomen til vakre Ålesund

Ålesund Venstre

I Ålesund er Venstre opptatt av reint hav og rein luft!

Landbruk og havbruk er viktig for oss. Vi vil ha jordvern for matproduksjon. Dei marine næringane vil gi oss mat, energi og medisin i framtida.

Næringslivet treng meir areal. Arbeidsplassar gir verdiskaping og det er nøkkelen til gode barnehagar, til god skule og til gode velferdstenester.

Vi må sjå det enkelte mennesket og deira behov. God folkehelse er tryggleik, aktivitet og fellesskap!

I min kommune vil vi ha gode oppvekstkår og mangfaldig næringsliv. Vi er på lag med framtida!

 

Kari Grindvik, ordførarkandidat for Ålesund Venstre