Kollektivtrafikken må planlegges samlet

Solveig Schytz vil gi Ruter ansvaret for lokaltogtrafikken i Oslo og Viken, foto: Johan Malvik

Ruter har levert. Det har ikke Vy og resten av jernbanen. Det sier Viken Venstres førstekandidat Solveig Schytz til Aftenposten i dag.

Venstre har lenge tatt til orde for at Ruter bør overta ansvaret for lokaltogtrafikken på Østlandet slik at kollektivtilbudet kan planlegges samlet, der det i dag er det stykkevis og delt.

– Det blir ekstra godt synlig i buss for tog-sesongen om sommeren, sier Solveig Schytz.

Hun fronter forslaget om at Oslo og Viken bør overta ansvar et for lokaltogtrafikken på Østlandet slik at kollektivtrafikken kan planlegges helhetlig og samlet. Forslaget har bred tverrpolitisk støtte både i Oslo og Viken.

– Kollektivtilbudet må planlegges og gjennomføres samlet. Rutetilbud må samkjøres. Buss må gis fremkommelighet, men ikke kjøre parallelt med tog, slik det skjer mellom Kongsberg og Drammen. Men samtidig må busser settes inn der kapasiteten på tog er sprengt, sier Schytz.

Regjeringens eget ekspertutvalg for regionreformen, Hagen-utvalget, anbefalte også at Viken fylkeskommune skulle overta styringen av kollektivtrafikken.

I stedet ga regjeringen fylkene «et større ansvar for å koordinere tog og øvrig kollektivtrafikk». Det holder ikke sier Schytz.

– Venstre vil forsette å jobbe for at Viken overtar ansvaret for lokaltogtrafikken, avslutter Schytz.