La barn og bier få utfolde seg i byen!

Kragerø Venstre vil ha flere grønne møteplasser i byen, særlig i sentrumsområder og i havnefronten. Vi ønsker for eksempel at parkene i byen gjøres mer attraktive for barn og barnefamilier. Dette er verdifulle grønne lunger som med fordel kan få større oppmerksomhet. Tilrettelegger vi for lekeapparater, benker og bord for et “uteliv” i parken, vil disse bli brukt som møteplasser for barn og barnefamilier, og forhåpentlig skolene! Biørnsborgparken som eksempel. Her er det i tillegg til scene for arrangementer som kan være små markeder, småby festivaler, forestillinger osv. også plass til små lekearenaer og bord og benker. Skolene ønsker vi vil bruke byen sitt uterom i større grad, med sang og små forestillinger som skaper liv i byen hele året. Gunnarsholmen har da faktisk en friluftscene!

 

Bekkedalen Vel har en fin lekeplass som vi rustet opp for vel 10 år siden. Her har vi et lekestativ, “fuglehuske”, sandkasse, benker, bord og grill. I tillegg har vi vår lille ballbinge, planlagt og bygd på dugnad. Lekeplassen er svært mye brukt til glede for våre barn og unge i Bekkedalen, men også for barn fra andre steder i byen. Ekstra kjekt synes vi det er at barna fra Trekanten barnehage har sine faste turer. Da kommer de søte små med de gule vester på , inntar lekeplassen, sitter på benkene og spiser nista si og ellers husker, leker og klatrer.

 

Videre vil Venstre være en forsvarer for 100 metersskoger og søke å gjøre byen mer grønn ved planting av tre og blomster. “Biene ville ha stemt Venstre” – frøposene ble delt ut til husstander både i fjor vår og i år, og som svar på Venstre sin interpellasjonen i kommunestyret 7.mai; oppfordret ordfører oss alle til å bli en gerilja -gartner! Veikanter skal få blomstre seg ferdig før slåmaskina kommer. Bier og blomster skal få utvikle sitt bærekraftige liv. Venstre vil oppfordre alle, familier, velforeninger og andre til å så bievennlige frø, henge opp biehotell på lekeplasser, i hundremeterskoger osv. Byen vil bli både mer bie- og barnevennlig- og bærekraftig.

 

Tarzan-løypa i Studsdalen er en fantastisk fin aktivitetsarena for barn og unge. Men hvor er SKILTENE som skal vise barnefamilier som kommer til byen hva barna deres kan finne av aktivitetsmulighet i Kragerø? Hva med “barnevennlige” symbol tegnet på asfalten fra sentrum til Studsdalen der vesle-Tarzan kan utfolde seg? Som folkestien har skilting på Steinmannen, bør “barne-stier” ha tilsvarende i Kragerø.

 

Kragerø 9.august

Solfrid Rui Slettebakken

2.kandidat

lokallagsleder