Et innbyggerstyrt Høvik og Blommenholm

Utviklingen på Høvik og Blommenholm skal styres av innbyggerne – ikke utbyggerne. Vi må ta vare på grøntområdene, og sikre gode møteplasser for alle generasjoner.

E18 må legges i tunnel under Høvik, slik at området kan få et landsbypreg med grøntområder, miljøvennlig transport og møteplasser for innbyggerne. Kyststien mellom Holtekilen og Sandvika må utvikles slik at strandsonen blir tilgjengelig og åpen for alle.

Venstre vil:

  • utvikle Høvik sentrum til en urban landsby med grøntområder og gode bokvaliteter
  • knytte øvre og nedre Høvik sammen igjen med flere gang- og sykkelveier
  • innføre søndagsåpent, kveldsåpent og sommeråpent på Høvik bibliotek
  • trygge skoleveiene til skolene på Blommenholm, Høvik, Ramstad og Høvik Verk
  • legge hele Bærum inn i Ruters takstsone 1

10 grunner til å stemme Venstre