Et levende Skui og Vøyenenga

Utviklingen på Skui og Vøyenenga skal styres av innbyggerne – ikke utbyggerne. Vi må ta vare på grøntområdene, og sikre gode møteplasser for barn og unge.

Det må være enkelt å komme seg til resten av Bærum og til Oslo på en miljøvennlig måte. Marka må vernes og legges til rette for aktivt bruk.

Venstre vil:

  • si nei til det foreslåtte betongblandeverket
  • at elvesletta på begge sider av Isielva fra Vøyenenga til Skui Meieri renses for forurensning og utvikles til et levende og grønt område med butikker og næringsarealer
  • at gang- og sykkelvei langs Ståvivannet forlenges til Ringi og/eller Kattås.
  • ha ringbusser fra Skuidalen til Vøyenenga, Sykehusene, Kolsås, Rykkinn og Skuidalen
  • at det etableres ungdoms-/fritidsklubb på Vøyenenga.
  • at deler av område på Økrisletta vurderes omregulert til idrettsformål
  • at hele Bærum skal være en del av Ruters sone 1

10 grunner til å stemme Venstre