Tynsåkjordet: Hva mener Vika og SP?

SP-ordfører John-Erik Vika uttaler til Klassekampen at det ikke er for sent å snu om nedbygging av Tynsåkjordet. SP har hatt flere muligheter til å stanse denne saken.

I artikkelserien «Kandidaten» i Klassekampen intervjues 16.08 SPs 1.kandidat i Eidsvoll, John-Erik Vika, som har vært ordfører de fire siste årene. I artikkelen står det under overskriften «Skolebygg på matjord»: «På Eidsvoll har SP nylig tapt kampen om å bygge nye skole på dyrkbar jord. Striden gikk helt til kommunalminister Monica Mæland, som ga grønt lys. – Vi hadde andre alternativer, for eksempel 50 mål kommunen eier ved et boligfelt. Det hadde ikke rørt en kvadratmeter matjord. Vi må tenke på de framtidige generasjonene. En forutsigbar framtid handler også om matproduksjon.» Klassekampens Aina Ebube Helgheim (som selv satt i kommunestyret for Ap) spør: – Er det mulig å stoppe byggingen? Vika svarer: «-Da må de andre partiene snu. Vi har ikke begynt å bygge enda, sier Vika».

Det er mye som kan sies om denne fremstillingen. For det første nedsatte Eidsvoll et utvalg som skulle se på fremtidig skolestruktur i kommunen. Utvalget landet enstemmig på å bygge ny skole på tomten Vika i sitatet over henviser til (i Trolldalen). Så begynte partiene å snu. Ap, Høyre og FrP gikk inn for å bygge skole på Tynsåkjordet. Den 14.april 2015 ble saken behandlet i kommunestyret. De eneste partiene som hadde gått inn for skole i Trolldalen var Venstre og SV. Det var SV som fremmet forslaget om Trolldalen. SP ønsket primært å ruste opp den gamle skolen (Vilberg). Da deres forslag falt, støttet de forslaget fra SV, som til sammen fikk 7 stemmer (SV, Venstre, SP).

Senterpartiet har gjort mye bra for jordvern i Eidsvoll. Den første og største anledningen var under forhandlingene med Ap og SV efter valget i 2015. Venstre tror SP på at de forsøkte å men Ap kunne finne andre flertall (med Høyre, eller med FrP, Pensjonistpartiet og KrF). Dermed valgte SP å si ja til ordførerposisjonen fremfor å stå på sitt nei til å bygge ned Tynsåkjordet. SP valgte ikke å sette hardt mot hardt. Det har vært flere anledninger, og de har SP forsøkt å benytte: I perioden har fylkesmannen kommet med innsigelser mot vedtaket om å bygge ned Tynsåkjordet. SP støttet Rådmannens anbefaling om å ikke gå videre med saken i to hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Henholdsvis 30. mai 2017, 6. juni 2017 og 13. juni 2017. Ved behandlingen av områdeplanen for Vilberg foreslo SP å sende denne tilbake til administrasjonen i stedet for å sende den til behandling i departementet. Dette møtet fant sted 12. oktober 2017. Vika sier til Klassekampen at de andre partiene må snu. Venstre og SV kan stå fast på sitt standpunkt om Trolldalen. De som må snu er Vikas samarbeidspartner Ap, samt Høyre og FrP.