Barna våre fortjener et kvalitetsløft i SFO

Lise Hafskjold Kivle, Lier Venstres 3.kandidat, vil ha et kvalitetsløft i SFO. Skolefritidsordningen skal være et fritidstilbud, med et variert og godt begrunnet opplegg på alle skolene i Lier., Foto: Johan Malvik

Skolefritidsordningen skal ikke ta bort foreldrenes frivillighet og deltagelse i barnas fritidsaktiviteter, men være et godt supplement. Vi har mulighet til å gi familien mer tid til middagssamtaler og kos med barna, i stedet for kjøring og organisering av fritidsaktiviteter.

I disse dager knytter flere foreldre bekjentskap med en ny arena, Skolefritidsordningen (SFO). Overgangen fra barnehage til skole er ikke bare én overgang, men to. Det som har vært et helhetlig barnehagetilbud fra man leverer til man henter blir nå delt opp i 1) skoletiden, styrt av Kunnskapsløftet og 2) SFO, med et mye løsere styringsvedtak. Ifølge Opplæringsloven er kommunen pålagt å ha et tilbud før og etter skoletid for elever på 1.- 4. trinn og for elever med særskilte behov på 1. – 7.- trinn. Tilbudet skal gi omsorg og tilsyn, og legge tilrette for lek-, kultur- og fritidsaktiviteter. Rektor er administrativ og faglig leder. Ut over det er det få nasjonale kvalitetskrav. Føringene for SFO er av generell karakter og gir kommunene stor lokal frihet.

 

Et godt fritidstilbud og trygge, kompetente voksne

Venstre mener at skoledagen er lang nok som den er. Skolefritidsordningen skal derfor være preget av å være nettopp et fritidstilbud, med et variert og godt begrunnet opplegg. Venstre ønsker at også denne arenaen skal bli styrt av en rammeplan og at de ansatte skal bli verdsatt ved å gi relevant kompetanseheving. Vi må sikre et godt og kvalifisert tilbud der kompetente voksne tar velbegrunnede valg for våre barn.

 

Oppslutningen rundt SFO varierer for mye

Vi finner mange eksempler på gode ordninger og dedikerte ansatte i lierskolens SFO. Likevel er det ulik grad av popularitet ved skolenes tilbud, og vi ser at det er en oppslutning som varierer fra 59 % til 95 % av barn i målgruppa som benytter SFO. Å nedfelle standarder for god praksis i lierskolens SFO vil være en verdsetting av den gode jobben som gjøres, samtidig som man sikrer større grad av kvalitetslikhet i kommunens tilbud.

 

Mer kos, mindre stress

SFO-tiden er på et gunstig tidspunkt for de minste barna, når energien deres er på topp. Skolefritidsordningen skal ikke ta bort foreldrenes frivillighet og deltagelse i barnas fritidsaktiviteter, men være et godt supplement. Vi har mulighet til å gi familien mer tid til middagssamtaler og kos med barna, i stedet for kjøring og organisering av fritidsaktiviteter.

 

Venstre vil ha et godt og variert SFO-tilbud på alle skoler

Det er flott å se at idrettsklubber har grepet muligheten for å gi barn tilbud rett etter skoletid. Flere kommunale satsinger bør også organiseres inn i SFO-tilbudet. Vi bør videreutvikle Sunne og Aktive Liunger (SAL) og vurdere om en større del av kulturskolens ressurser skal inn i SFO. Lier Venstre vil at alle barn i Lier skal ha en meningsfull fritid, derfor vil vi at SFO skal være gratis for barn i lavinntektsfamilier.

 

Lise Hafskjold Kivle

3.kandidat for Lier Venstre