Det beste alternativet for innbyggerne

Foto: Elise A. Nyheim

Først en klargjøring – vi skal fatte vedtak om en stasjonsplassering og trasevalg. Hvordan vi skal utvikle sentrum med nye møteplasser for unge og eldre, hvordan vi får en by folk vil dra til, der man stopper opp for en kaffe eller innkjøp og gir et blomstrende næringsliv – det er noe vi politikere i Larvik skal drive med, det vil si sentrumsutvikling. Altså Bane Nor driver med jernbaneutbygging, ikke sentrumsutvikling. Det ansvaret ligger i kommunestyresalen, og det er uavhengig av trasevalg.

Så til dette avgjørende jernbanevedtak for Larvik by og omegn. Venstre må være trygg på at vi bestemmer oss med fakta og ikke følelser og de 2 alternativene som ligger her nå gir oss ikke trygghet på at dette er det aller, aller beste for Larvik. Vi ønsker flere alternativ for flere fakta, og om det finnes andre muligheter. Og kanskje, kanskje det blir Kongegata uansett, men da kan både politiker og innbyggerne være trygge på at det blir det beste vedtaket vi får til i Larvik. Og akkurat den tryggheten mangler i dag, mener vi i Venstre.

I tillegg er dette en demokratisak for oss og at vi skal høre på folk, og mange ønsker flere alternativer på lik linje med oss. Når kommunestyre la saken ut på høring i januar sto flere partier i denne talerstolen og bedyret at man skal lytte til høringene. Likevel gikk man tidlig ut og konkluderte for Kongegata. De 155 enkeltpersoner, næringer og foreninger som fulgte demokratispillereglene og svarte på høringer, ble de hørt?

Vi ønsker å høre hva 38 000 stemmeberettigede innbyggere mener, den beste måten å gjøre det på er bruke det viktigste demokrativerktøyet vi har – å la innbyggerne si sin mening i valg. Det forundrer oss at ordfører har valgt å prøve å ta fra folk den muligheten til tross for at valget kun er 2,5 uke unna.

Og når vi setter 100 års perspektiv på dette vedtaket er noen få måneder fra eller til veldig kort tid. Spesielt når vi tvinger hundretalls personer å flytte og et 50 talls grundere og næringer som skapt sin arbeidsplass i sentrum å legge ned. Når konsekvensene er så store for så mange, ja da må vi virkelig ha tenkt oss nøye om, og ikke minst vite at dette er riktig, og flere alternativer belyst. Noen har kanskje har fått høre at det er for seint, nei det er ikke for seint, du kan stemme i valget. Et vedtak står kun til neste vedtak er fattet. Venstre ønsker flere alternativ på bordet.

Venstre er opptatt av hvordan vi kommer frem til et endelig vedtak. Dette handler ikke om omkamp eller motkamp, det handler om legitimitet og vårt syn på hvordan vi bør håndtere folks engasjement og vårt demokrati klokt. Vi vil at innbyggerne skal få si sin mening i valg, fordi at vi setter «folk først»