Mangfold, inkludering og likestilling

Venstre er det sosialliberale partiet. Sentralt i vår politikk står valgfrihet i egne liv, og anledning til å skape egne muligheter. Samtidig vil vi ha et samfunn som kan hjelpe mennesker som trenger det. Vi slåss for den enkeltes frihet til å være seg selv, og jobber for inkludering og likestilling!

Kristiansand kommune er et godt sted å bo for de aller fleste innbyggerne. Likevel finnes det fremdeles holdninger mot LHBTQ-personer og minoriteter, som forhindrer at alle kan leve i frihet.
Likestilling er en menneskerettighet og en demokratisk grunnverdi. Dette står sentralt i Venstres politikk. Likestilling innebærer deltagelse på lik linje for alle uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
Mangfold styrker samfunnet og fellesskapet, og vil føre en inkluderende politikk for alle samfunnsgrupper. Utsatte grupper som rusmisbrukere og papirløse innvandrere skal behandles med respekt og få den hjelpen de behøver for å leve i verdighet. Mennesker med nedsatte funksjonsevner skal få den nødvendige bistanden til å kunne ha en enklest mulig hverdag.

Kristiansand Venstre vil:
• opprette regionalt kompetansesenter for kjønn og seksualitet i Kristiansand. Kompetansesenteret bør inneholde både et kompetansemiljø for bruk i hele Agder, og en fysisk «helsestasjon» lokalisert og bygget med utgangspunkt i UiA-miljøet.
• at kommunens ansatte i fremtiden bedre gjenspeiler befolkningen i sin helhet, inkludert etnisitet og nedsatte funksjonsevner
• fortsatt sikre papirløse innvandrere grunnleggende og nødvendig helsehjelp, og arbeide for å gi arbeidstillatelse til asylsøkere slik at de kan arbeide mens de venter på svar på asylsøknaden.
• støtte frivillige organisasjoner og andre som skaper møteplasser mellom mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn og for mennesker med nedsatt funksjonsevne.