Grønn transport

Marit H. Meyer, Elisabeth Holter-Schøyen og Christian Dyresen, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Transport er en av Askers store utfordringer. Store deler av kommunen preges av kø, kork og kaos. Eller av et rutetilbud som nærmest ikke eksisterer. Venstres løsning er klar!

– Vi må satse massivt på å bedre tilbudet på både tog, buss og båt. Nye Asker trenger både flere bussruter, flere båtruter og økt kapasitet på jernbanen sier Elisabeth Holter-Schøyen, Asker Venstres førstekandidat. Hun sier det ikke er mulig eller ønskelig å bygge seg ut av trafikkproblemene. – Å kun øke kapasitet på veiene er ingen løsning på transportproblemene. Selv om bilene blir utslippsfrie, så tar de plass på veiene og de øker blant annet trafikksikkerhetsrisikoen ved skoleveiene våre. I tillegg utgjør veitrafikk en betydelig kilde til både svevestøv og mikroplast. Den eneste måten å bedre bomiljøene våre og å få utslipp ned er derfor å satse på kollektivtransport, sier hun.

 

Båt

Elisabeth er særlig opptatt av mulighetene som fjorden gir.

Båter har et stort potensiale til å ta av trafikk fra våre sprengte veier

– Fossilfrie hurtigbåter på fjorden er fremtidens jobbreise for pendlere mellom Hurum, Asker og Oslo.

Båter har et stort potensiale til å ta av trafikk på både E18, Røykenveien og Slemmestadveien, og det bør skje nå, påpeker Elisabeth. Hun viser til at teknologien til utslippsfrie båter er hyllevare i dag. Utrullingen av el-ferger vil de neste årene skje i høyt tempo i store deler av landet. Biogass og hydrogen er også alternativer. – Det produseres biogass lokalt, både på Lindum og på Bjerkås i Asker. Å øke produksjonen av biogass er et viktig miljøpolitisk mål for å kutte klimagassutslipp både innen avfall-, landbruk- og transportsektoren. Produksjon av biogass er også lokal verdiskaping i Asker og Drammen, sier Holter-Schøyen.

 

Tog

Toget spiller en nøkkelrolle i kollektivtransporten i Asker.

– Asker stasjon er blant landets største, og lokaltogene er helt avgjørende for svært mange av Askers pendlende. Flere avganger, lengre togsett og oppgradering av stasjonene med både bedre og tryggere sykkelparkeringer og universell utforming er viktige skritt videre, sier Marit H Meyer. Asker Venstre har i mange år jobbet offensivt for både jernbanens infrastruktur og for økte avganger. – Vi vet at for mange reisende er tid selve nøkkelfaktoren. Derfor må togene gå ofte, og Spikkestadbanen må få tilbake direktetoget inn mot Oslo, mener hun.

 

Buss

For mange i nye Asker kommune er imidlertid bussen helt vesentlig.

Med lang avstand til både togstasjon og båtanløp, er bussen løsningen. – Flere bussruter – både på tvers i kommunen og flere matebusser inn mot knutepunktene – og hyppigere avganger må til for å sikre et godt tilbud til alle, sier Christian Dyresen. Han mener vi trenger et bussløft i nye Asker. – De store veiene er fulle i rushtida og svært mange av Askers befolkning bor ikke i gangavstand fra et godt kollektivtilbud. Bilen blir da foretrukket av mange, noe som er et betydelig problem på mange av Askers innfartsveier. – På kort sikt er det bussen som kan gjøre det lettere for flere å reise kollektivt og gi mindre kø for de som må kjøre bil, mener Christian.