Ingen bompenger på E8 i Ramfjord

Venstre er veldig glad for at det ikke blir bompenger på E8 i Ramfjord. Dette er i tråd med Troms og Finnmark Venstre sitt ønske. Vi ser ikke behovet for bompenger på innfartsveien til Tromsø, og er ikke redd for at en ny vei vil bety økning i biltrafikken. Det er ingen flere bilister som vil bruke veien bare fordi en får en moderne vei inn til Tromsø. En ny innfartsvei vil derimot bety bedre fremkommeligheten og økt trafikksikkerhet. Behovet for å regulere trafikkmengden ved bruk av bompenger eksisterer ikke slik vi ser det.

Vestre alternativ er den beste løsningen for E8 gjennom Ramfjord.

Endelig er trase gjennom E8 i Ramfjorden avklart. Regjeringen har bestemt at det er vestre trase som skal bygges ut, og at den skal bygges ut uten bruk av bompenger. Det er vi i Venstre veldig glad for. En kunne regnet med at det lå an til en bompengeandel på ca 30%. Med en prosjektkostnad på ca 2,2 milliarder vil en dermed unngå bompenger på 766 millioner kroner. Med innkrevingskostnader og renter ville en rundet minst en milliard kroner i bompenger.

Vi er glad for at alle som har et nødvendig ærend i Tromsø nå slipper denne ekstra kostnaden, sier Trine Noodt, førstekandidat for Troms og Finnmark Venstre til fylkestingsvalget.

 

 

Å unngå bompenger i distriktene mener vi er viktig. Å belaste de som skal til Tromsø med bompenger mener vi er unødvendig, sier Trine Noodt.

Det er også veldig gledelig at en nå skal senke bompengekostnaden for å komme seg fra Bjerkvik til Narvik. Enten ved at det blir gratis å kjøre “gamleveien” til Narvik, eller ved at bompengetakstene bli betydelig redusert ved å bruke Hålogalandsbrua. Det å bygge bompengemurer mot byene i vår region er lite ønskelig. Vi trenger at Narvik, Harstad og Tromsø er lett tilgjengelig. Da kan vi ikke både ha bompenger på veiene inn til byene, samtidig som en har bypakker med bompenger. Det får holde med at en har bompenger inne i byene. Bompenger som er med å regulere trafikkmengden, bedre byluften, bedre fremkommeligheten og bedre kollektivtilbudet. Bompenger i bypakkene kommer vi ikke utenom hvis en skal få løst problemene, sier Trine Noodt.

En moderne, velfungerende og sikker E8 er viktig for å knytte regionen sammen. Den er en del av vegen mellom Tromsø og Finnmark, som mange må bruke for å komme til og fra offentlige tilbud i byen. Nå blir det en bedre og tryggere reise, påpeker Trine Noodt.