Venstre = Velferd og Samfunnsutvikling

Alle skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd, Foto: Harald A. Kalvøy

Venstre setter folk først. For oss i Averøy Venstre er det den enkeltes personlige frihet, og det ansvaret vi har for miljøet, fellesskapet og for hverandre, som er viktigst. Alle skal trives, føle seg trygge og ha det godt, og alle skal ha de samme mulighetene. Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd de sakene vi ønsker å løfte frem i valgkampen. Skole fordi kunnskap er selve fundamentet for et sivilisert samfunn. Miljø fordi det sikrer fremtiden. Verdiskapning fordi det gir oss noe å leve av. Velferd fordi det er viktig at den enkelte har det godt og føler seg trygg.

For Venstre er mennesker viktigere enn systemer. Alle må ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Derfor er vårt valgspråk: FOLK FØRST.

Det er ingen tvil om at fremtiden er digital. Dette gjelder for de fleste kommunale serviceområder. Kommunen må derfor satse på gode digitale løsninger og bygge digital kompetanse både innen administrasjon og tjenesteproduksjon. Helse, skole og eldreomsorg er områder hvor digitale løsninger, og den enkelte innbyggers mulighet til å ta i bruk disse, vil avhenge av den digitale infrastrukturen. Et velfungerende samfunn fordrer at alle har tilgang til de samme gode kommunikasjons- og samferdselsløsningene. Derfor har Averøy Venstre satt høyhastighets bredbånd til alle husstander og bedrifter, og fast dekke på alle kommunale veier, som to av de viktigste sakene vi må løse i Averøy den neste fireårsperioden.

At folk og næringsliv kan kommunisere og bevege seg fritt, er fundamentalt både for bosetting, arbeid, trivsel og samhørighet ellers. Kollektivtrafikken må også forbedres. Her må nye, digitale løsninger for persontransport utprøves og implementeres.

Stem Averøy Venstre. Vi er på lag med DEG og FREMTIDEN.