Gode rammer for frivilligheten

Gro Buttingsrud Martnes og Elisabeth Holter-Schøyen. , Foto: Arild Kaarmo

For innbyggere i alle aldre er tilbudene skapt av frivilligheten en svært viktig del av det å få en meningsfylt hverdag; både sosialt, mentalt og fysisk, sier Elisabeth Holter-Schøyen

Asker har en rik kulturarv, fantastisk natur, flotte kulturlandskaper, og mange gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Asker er en god kommune å bo i.

Frivillige organisasjoner er en bærebjelke i det norske samfunnet. Det frivillige foreningslivet gir folk en lokal tilhørighet, verdifulle kunnskaper og ferdigheter.

– Vi vil gi den frivillige sektoren i Asker vekstmuligheter, og arbeide for at kommunen blir en langsiktig og støttende partner for frivilligheten, sier Gro Buttingsrud Martnes.

– Frivillige organisasjoner spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle Asker som et inkluderende og godt samfunn. De frivillige organisasjonene og den innsats innbyggerne i Asker nedlegger for hverandre er avgjørende for en god samfunnsutvikling, sier Elisabeth.

– Vi i Asker Venstre vil jobbe for å at kommunen får sin egen Frivillighetsmelding. Vi må kartlegge dagens tilbud og vi må lytte til behovene. Målet må være å få en frivillighetspolitikk skreddersydd etter våre lokale forhold, kompetanse og engasjement, sier de to.

 

Satsing på idrett

De siste årene har det blitt planlagt og bygget flere større idrettsanlegg i nye Asker. De kommende årene ønsker Asker Venstre en økt satsing på mindre idrettsanlegg/nærmiljøanlegg i lokalmiljøene for å støtte opp under lokale idretts- og mosjonistgrupper.

Marit Helene Meyer

 

Asker Venstre fremmet høsten 2015 forslag om å innføre et aktivitetskort i Asker. Målet var å gi alle barn og unge tilgang på fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Hensikten var å kunne gi alle barn en oppvekst der man får bli inkludert. Appen AiA er nå på plass, og så langt er erfaringene gode. Venstre ønsker ordningen etablert i hele nye Asker kommune.