Svar fra Venste til Kragerø bys venner

1)Venstre har hele tiden fra det ble inngått en avtale med Kragerø Utvikling om å utvikle en ny bydel fra Kirkebukta med hele Havnefronten, deltatt aktivt for hva vi ønsker for Kragerø. Venstre ønsker en utvikling som speiler en respekt for den gamle trehusbyen – Vi har argumentert for småskala, og at nye bygg må utvikles i en kommunikasjon med hva Kragerø i seg selv er.

Venstre har vært aktive i å argumentere for at B13-bygget blir en stor mastodont foran den gamle bydelen Andølingen. Vi forsøkte i siste runde i 2007 å få ned en etasje i planen, men Blikra (Ap) fikk flertall for nåværende høyde.

2) Venstre ønsker en miljørevisjon av hele Havnefront, men det stiller seg svært vanskelig for B13 når kommunen selv ønsker å plassere seg i et administrasjonsbygg på B13. Undertegnede vil si nei til detaljregulering/Rammesøknad i planmøtet.

Når store endringer kommer på bordet burde hele Havnefront vurderes på ny.

Venstre mener at høydene i eksisterende reguleringsplan for hele Havnefront, men særlig fra «Bjarnes/Apoteket til Sparbygget bør endres i en miljørevisjon. Da vil også kravet til at bygningene skal tilpasses eksisterende bebyggelse være reelt.

Innad i Venstre har vi hatt ulik oppfatning for hvorvidt det er mulig å få til en endring når hele Formannskapet og flertallet i kommunestyret ønsket en leieavtale – og dermed også godtar premisset om et administrasjonsbygg på B13.

3) Venstre er glad for engasjementet hos Kragerø Bys Venner, ikke minst når det gjelder store utbygginger – da er det avgjørende at innbyggerne involverer seg og påvirker store endringsvalg. Venstre har fått drahjelp i en rekke store reguleringer – når vi ønsket tiltaket ned i skala. Men når det er sagt er det ikke folkeviljen i seg selv som kan avgjøre verken Skrubben eller Havnefront, det er det bare politikerne som kan. Det er premissene for vårt demokrati.

Derfor må du velge de politikerne du tror på som har et engasjement for byens særpreg.

4 og 5) I Venstre har vi hatt ulik oppfatning om å inngå en leieavtale før selve byggesaken kom på bordet. Undertegnede tror at anbudet som vant – i et bygg som ikke eksisterte; på sett og vis kom som julekvelden på kjerringa. Det var ikke skikkelig gjennomtenkt. Likedan at det underveis i anbudsprosessen kom opp muligheter til å kjøpe ut «Bonusbygget» uten at det egentlig ble reflektert over at dette burde vært politisk vurdert. At ikke anbudsprosessen ble avsluttet, med krav om ytterligere utredninger når premissene forandret seg både mtp B13 og Bonusbygget vitner om en manglende musikalitet for konsekvenser som dette utfallet får for byen.

6) Venstre har argumentert, og fortsetter og argumentere for skala, dimensjoner og respekt for hva denne byen er. Byen er registrert hos Riksantikvaren som et NB! (Nasjonal betydning) sted. Tenk deg at denne bygningen settes i front av Røros! Ja, det kan sammenliknes.

Når leieavtalens premisser er et bygning på 3000 (søknad 3500) kvadrat i tre etasjer – er det vanskelig å endre skala og dimensjon. Om det er mulig å redde denne saken i en ny kombinasjon av politikere som sammen sier at det er feil å plassere seg selv (kommunens administrasjon) foran den verneverdige bydelen Andølingen er et åpent spørsmål.

For en visjon er å se en annen mulighet for byen vår enn kortsiktig bygge høyt og mye foran vår gamle by.

Vi er ute i tolvte time – dette er bare starten på en fortetting mot sjøsida hele veien fra Sparbygget og forbi Apoteket.

Godt valg!

Trine Jørgensen Dahll

Kragerø Venstre