Kommunereformen – Nordmøre kommune

Averøy kommune

Det har ved flere anledninger blitt hevdet at Averøy Venstre og undertegnede, ensidig, ønsker å slå seg sammen med Kristiansund. Dette er ikke riktig og er et syn ordfører Ingrid Rangøynes gjentatte ganger har forsøkt å forfekte etter at jeg og flertallet i Averøy kommunestyre påla henne å innlede samtaler om samarbeid med de andre Nordmørskommunene i møte den 5. februar 2018.

Mitt og Averøy Venstre sitt syn fremgår av vårt partiprogram som sier at; «Averøy Venstre vil videreutvikle samarbeidet med nabokommunene med tanke på å gi innbyggerne i Averøy et enda bedre tjenestetilbud og, på sikt, å skape en ny og sterkere kommune.» Jeg har også redegjort mitt syn i en artikkel som stod i Tidens Krav den 18.04 i år og mener oppriktig at Nordmøre trenger en sterkere enhet for å hevde seg i kampen om godene. Hvordan Nordmøre gang på gang taper lokaliseringssaker på grunn av at vi er for små, er svært betenkelig. Sist var det 25 arbeidsplasser i Eldreombudet som gikk til Ålesund.

Det sier seg selv at Kristiansund, som regionsenter, vil spille en viktig rolle i en slik konstellasjon, men samarbeidet skal være tosidig og bør også omfatte de andre, nærliggende Nordmørskommunene.

Bærer samarbeidet frukter og man finner grunnlag for tettere samarbeid i form av en ny kommune så må gjerne Nordmøre inngå som en del av navnet.

Stem Averøy Venstre. Vi er på lag med DEG og FREMTIDEN.

Roald Røsand – Ordførerkandidat Averøy Venstre