Slutt å kaste bort tiden til næringsdrivende

Slutt å kaste bort tiden til næringsdrivende

Hvert fjerde år må kommunens skjenkesteder søke om ny skjenkebevilling. I 2015 gjorde Stortinget et vedtak som gjør det mulig for kommunene automatisk å la skjenkebevillingene være gyldige i fire nye år. Den mulighetene vil Venstre at Kristiansand skal benytte seg av.

Alkoholloven sier at en skjenkebevilling kan vare i maks fire år. Hvert fjerde år må næringsdrivende innen serveringsnæringen bruke omtrent ett dagsverk på å produsere frem en ny skjenkesøknad for hvert av de 102 skjenkestedene i Kristiansand. Tar en med skjenkesteder i Søgne og Sogndalen er dette omregnet cirka 1000 timer med bortkastet arbeidstid. For kommunen er det også utgifter knyttet til arbeidet med å godkjenne disse søknadene.

Skjenkesøknadene blir i all hovedsak fornyet. I stedet for at næringsdrivende må bruke tiden sin på unødvendig kommunalt byråkrati, kan bystyret velge å automatisk videreføre skjenkebevillingene. Dette vil ikke føre til mindre kontroll fra kommunen sin side, tvert imot gir alkoholloven og dens tilhørende forskrifter rike muligheter til å frata skjenkebevillingene fra de som ikke driver etter gjeldende lover og regler.

En av de første sakene som skal vedtas for det nysatte bystyret til høsten, er nye retningslinjer for skjenking i Kristiansand kommune. Venstre vil at de skal inneholde en formulering om automatisk fornying av skjenkebevillinger. Hvis bystyret vil, har de her også anledning til å bestemme hvilke vilkår som skal til for at bevillingen ikke skal automatisk fornyes. Dette er et enkelt vedtak å gjøre i bystyret, som vil spare mye arbeid for mange næringsdrivende i kommunen.

Ivar Bergundhaugen, ordførerkandidat Christine Alveberg, 2. kandidat Petter Benestad 3. kandidat Kristiansand Venstre