Svømmeopplæring i barnehagen

Venstres stortingsrepresentant Abid Q. Raja sin hjertesak, svømmeopplæring av barn, brer om seg. Lier kommune har testet ut ordningen med 45 barn i 2019 og Lier Venstres Tove Hofstad presser på for å gi alle barn i Lier denne muligheten, Foto: Venstre

Lier kommune gjennomførte svømmeopplæring av 45 heldige 5-åringer i juni 2019. Nå vil Venstre at flere barn skal få dette tilbudet. Vi må sørge for at alle barn på sikt får denne fantastiske muligheten til å bli tryggere i vann.

Sommeren 2019 er på hell. Det har dessverre vært nok en sommer med mange drukningsulykker. Bare 50% av norske tiåringer er svømmedyktige, og Norge ligger langt bak våre nordiske naboer når det kommer til svømmeferdigheter hos barn. I 2015 sørget Venstre for at det for første gang ble bevilget penger til svømmeopplæring for barnehagebarn. Siden den tid har tilskuddene bare økt.

Lier kommune har i 2019 for første gang prøvd ut ordningen med gratis svømmeopplæring «Trygg i vann» til 5-åringer. 45 barn fra tre barnehager i Lier fikk delta i denne ordningen i juni i år. Når vi vet at et årskull ligger på mellom 300 til 350 barn, så tenker vi i Venstre at vi har en jobb å gjøre med bedre tilrettelegging.

Tirsdag 21. august møtte Abid Raja og Lier Venstre de ansvarlige for svømmeopplæringen av barnehagebarn i Lier kommune, for å høre hvordan det var å ha 5-åringer i svømmeopplæring. De kunne fortelle at flere av barna aldri tidligere hadde fått vann i ansiktet, men at øktene i bassenget gjorde samtlige barn trygge i vannet. Forsøksordningen har være en suksess for de heldige 45 barna og nå gjelder det å utvide tilbudet. Vi forsto at kapasitetsutfordringer med feriestengt Lierhall gjør det vanskelig å innlemme flere barn i ordningen.

Abid ble selv svømmedyktig i en alder av 35, mens Tove ble svømmedyktig da hun var 7 år. En panisk og livsfarlig opplevelse under innspillingen av tv-programmet 71 grader nord i 2011 gjorde at Raja gjennomførte svømmeopplæring i etterkant. Utfordringen var ikke større enn å hoppe fra båt og svømme mot land, men når du ikke har ferdighetene, så er dette livsfarlig.

Det er viktig at svømmetilbudet starter tidlig! Da er barna åpne for å bli kjent med vannet. De har ikke utviklet skepsis til vann, noe som kan ta lang tid å bli kvitt på et senere tidspunkt. Et samlet svømme-Norge sier at å starte så tidlig som i barnehagen, er det beste grepet vi kan gjøre for å bedre svømmeferdighetene til barn.

Barnehagene kan selv søke om midler via fylkesmannen, og samtlige utgifter dekkes. I Lier er det Frisklivsentralen sammen med prosjektansvarlig i Sunne Aktive Liunger som står for organiseringen. Svømmeinstruktører står for opplæringen. Med andre ord, en fantastisk mulighet. Det er imidlertid mange kommuner som ikke søker om midler, og vi håper at 2019 ikke var et engangstilfelle for Liers vedkommende, i så fall går barna våre glipp av gratis og viktig svømmeopplæring.

Liers politikere kan bidra til økte åpningstider i Lierhallen i skoleferiene og andre kreative løsninger for de store barna som frigjør tid i basseng, som for eksempel livredning og svømmetrening i Drammensfjorden, eller ett av våre flotte tjern i skogen.

30. november er den endelige søknadsfristen, men det er også mulig å søke fortløpende. Vi i Venstre vil at alle 5-åringer i Lier skal få dette tilbudet og vil i tillegg forsere svømmeundervisningen til 2. klasse, når alle barn er trygge i vann allerede som 5-åringer. Vi vet så altfor godt hvor livsviktig svømmeferdigheter er, derfor er det så viktig å starte tidlig!

Tove Hofstad, ordførerkandidat for Lier Venstre

Abid Q. Raja, stortingsrepresentant for Venstre

 

Et forkortet leserinnlegg står på trykk i Lierposten 28. august 2019