Et sterkt Nordmøre

Averøy kommune

Averøy Venstre har som utgangspunkt at det for neste periode (2019-2023) ikke kommer til å skje en kommunesammenslåing på Nordmøre, men i perioden må det gjøres mye godt politisk arbeid for å skape et sterkt Nordmøre.

Den jobben er Vi klar til å gjøre – godt valg!

Forhandlinger er ikke synonymt med kommunesammenslåing eller tvangssammenslåing.

  • Averøy Venstre er for å bygge et sterkt Nordmøre.
  • Averøy Venstre går ikke til valg for å slå seg sammen med Kristiansund. Selv om media og politiske konkurrenter forsøker å få det til å høres slik ut.
  • Averøy Venstre respekterer den rådgivende folkeavstemmingen.
  • Averøy Venstre ønsker å starte forhandlinger med nabokommunene for å videreutvikle samarbeid, og å bygge et sterkt Nordmøre. Et utvidet samarbeid om interkommunale tjenester er et naturlig første steg. Dette skal gjøres med et mål for øye: Gi alle innbyggerne i Averøy et enda bedre kommunalt tjenestetilbud.
  • Det skal også settes som krav i forhandlingene at et bedre kommunalt tjenestetilbud ikke skal øke kommunes kostnader. Stordriftsfordelen skal synliggjøres for kommunes innbyggere.
  • Hvis samarbeidet med nabokommunene over tid bærer frukter, og skaper tillit hos innbyggerne på Averøy, er man klar til å forhandle om en storkommune på Nordmøre.