Ja til velferdsinnovatører!

Line Stokholm, Foto: Lene Imbsen

Ja, Venstre vil ha fritt brukervalg i hjemmesykepleien.

Rødts Bjørn Rønbeck og Egil Fredriksen skriver i Amta at Venstre vil åpne omsorgstjenesten for det de kaller privatisering. De påstår at vi ønsker at private investorer, “velferdsprofitører”, skal få størst mulig fortjeneste med liten risiko.

Ja, Venstre vil ha fritt brukervalg i hjemmesykepleien. For Venstre er det to viktige grunner til dette.

1. Venstre vil at mennesker skal kunne ha et valg når det kommer til hvem som skal gi dem personlig pleie i deres eget hjem. Vi skal tilby kommunal hjemmesykepleie som er så god at den er et attraktivt valg, men hvis noen vil ha tjenesten fra en annen leverandør skal vi også legge til rette for det. Det vil fremdeles være en offentlig velferdstjeneste selv om den utføres av private, akkurat som fastlegen din er en offentlig velferdstjeneste selv om legen er selvstendig næringsdrivende. Det koster hverken kommunen eller den enkelte noe mer – dette er stykkprisfinansiert.

2. Vi står foran en enorm utfordring i vårt samfunn som vil kreve mye av oss: Behovet for helse og omsorgstjenester kommer til å øke dramatisk i årene som kommer, samtidig som inntektene våre kommer til å synke med fallende oljeproduksjon. Dersom vi ikke greier å gjøre endringer i hvordan vi løser helse- og omsorgsoppgavene kommer vi til å gå tom for både penger og arbeidskraft ganske fort. Vi må få innovasjon og nye løsninger inn i tjenesteproduksjonen raskest mulig. Venstre mener dette gjøres best ved å ta hele befolkningen i bruk, både offentlig og privat sektor. Privat initiativ har ved et utall tilfeller vist seg å løse utfordringer. Rødts kommunistiske forbudslinje mot private løsninger har aldri ført noe godt med seg.

Så litt tall: Offentlig tilgjengelige regnskapstall som er gått gjennom av Menon viser at private aktører i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i gjennomsnitt har en driftsmargin på 2 prosent. Av dette gikk 11 prosent til utbytte, 74 prosent ble tilbakeført selskapene og 16 prosent gikk til skatt. Vi i Venstre kjenner ikke igjen bildet av lettjente penger i disse tallene.

Rødt trekker også frem et eksempel på at sykepleiere ved et sykehjem i Oslo gikk opp i lønn når kommunen overtok. Privat sektor og offentlig sektor har ulike tariffavtaler. I gjennomsnitt betaler private noe bedre til de som har vært ansatt under 10 år, og offentlig sektor bedre til de som har vært ansatt over 10 år. Oslo kommunes tariffavtaler gir høyere lønn i omsorgssektoren enn det er i resten av landet, men det kan ikke brukes som argument for at private og andre kommuner betaler dårlig lønn.

Venstre vil i likhet med Rødt at fellesskapet skal stille opp for de som ikke klarer seg selv. Vi vil imidlertid også at de som ikke klarer seg selv skal kunne ha et valg når det gjelder hvem som skal hjelpe dem hjemme. Vi har i Frogn allerede fritt brukervalg når det gjelder hjemmehjelp. Nå vil vi også tilby valgfrihet for brukere av hjemmesykepleie. Vi er alle forskjellige, og at noe er likt for alle, gjør ikke at det oppleves like godt av alle.

Innlegget er sendt til Amta som svar på et innlegg av Bjørn Rønbeck og Egil Fredriksen 30. august 2019.