Ungdom må få være med å bestemme!

Demokrati og medborgerskap på Kongsvinger ungdomsskole!

Morsom valg-debatt på KUSK i dag, super-flinke utspørrere! Venstre vil at flere av helsesykepleierne skal være menn, og vi vil at 16-åringer skal få stemmerett. Det blir flere og flere gamle, mens mange av problemene mest vil ramme de unge, som klimakrisa. Ungdom må få være med å bestemme!

 

Bildet kan inneholde: 4 personer, personer smiler, folk som står og striper