Billigere SFO (og AKS) for de som trenger det mest

Venstre mener innføringen av inntektsgradert betaling er en viktig delseier i dragkampen om framtidige budsjettmidler. Målet er at lavinntektsfamilier skal få gratis kjernetid i skolefritidsordning eller aktivitetsskole. , Foto: iStock

I 2020 setter regjeringen i gang med billigere SFO og AKS for mange familier med dårlig råd. Et skritt på veien mot målet om gratis kjernetid.

Mange norske kommuner tar seg godt betalt for SFO-plassen. Det reduserer muligheten for mange familier med lav inntekt.

– En SFO-plass for første- og andreklassinger skal koste maks 6 prosent av familiens inntekt fra høsten 2020, forteller Venstre-leder Trine Skei Grande.

Viktig steg mot gratis kjernetid

Venstre mener innføringen av inntektsgradert betaling er en viktig delseier i dragkampen om framtidige budsjettmidler. Målet er at lavinntektsfamilier skal få gratis kjernetid i skolefritidsordning eller aktivitetsskole.

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2018: Venstre vil ha en skole for framtida.

– Dette er et stort økonomisk løft som vi må ta trinnvis, slik vi har gjort i barnehagen. Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering: Det er å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter, sier Trine Skei Grande.

Et stort økonomisk løft

Grande håper flere barn med innvandrerbakgrunn og fra lavinntektsfamilier får gå på SFO når prisen blir lavere.

– Dette er et stort økonomisk løft som vi må ta trinnvis, slik vi har gjort i barnehagen.

Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering: Det er å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter, sier Grande.

Store prisforskjeller

Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Guri Melby opplyser at det nye pristaket er rettet mot familier med lavest inntekt.

Melby trekker bl.a. fram følgende eksempel:

  • Enslig forsørger med inntekt på 500.000 kroner.
  • Bor i en av de «dyreste» kommunene.
  • Betaler 44.000 kroner i året for en SFO-plass.

– Guri Melby (V) mener det nye tilskuddet gir nye muligheter for mange kommunepolitikere.

– For denne familien blir prisen kuttet til 30.000 kroner per barn. Derfor vil den nye ordningen bli et viktig tiltak for ganske mange, påpeker Melby.

Nye muligheter for kommunepolitikere

Melby mener det nye tilskuddet gir nye muligheter for mange kommunepolitikere.

– Dette gir kommunene større handlingsrom for å prioritere lavere pris eller bruke mer penger på bedre kvalitet. Allerede i dag ser vi at kommuner har ordninger med gratis SFO, for eksempel i enkelte bydeler i Oslo. Nå har vi lagt en viktig skjerv i potten, understreker Melby.

Fakta om ordningen:

  • Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO består av at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 pst. av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et heltidstilbud per barn i SFO på 1.-2. trinn. Tiltaket har en halvårseffekt på 58,2 mill. kr i 2020 og helårseffekt på 139,7 mill. kr i 2021.
  • Tiltaket skal gi barn fra lavinntektshusholdninger, blant annet familier med innvandrerbakgrunn, bedre muligheter til å benytte SFO-tilbud. Deltakelse i SFO er derfor viktig for sosialisering og læring, inkludering og utvikling av språkferdigheter for minoritetsspråklige elever.
  • Det er frivillig å gå i SFO. Det skal det fortsette å være. Det kan være flere årsaker til at en familie velger ikke å bruke SFO-tilbudet. Men for mange barn fra husholdninger med lav inntekt får ikke et SFO-tilbud fordi foreldrebetalingen er for høy.
  • Det er svært store forskjeller på foreldrebetalingen fra kommune til kommune.

Kilde: Kunnskapsdepartementet