Mangfold gir bedre idrettskultur

Stoppen United, en gjeng med fotballglade gutter og jenter som alle andre drømmer om å få spille i Norway Cup, FOTO: Maud Sørum Vestnes

Stoppen United er et herlig lag. Aktivitetstilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne er ikke godt nok her i Lier. Vi trenger flere klubber som ser verdien i å utvide sitt tilbud til denne gruppen.

Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Lier Venstre vil at alle liunger skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av funksjonsevne. Nå vil vi at flere lag og foreninger ser at mangfold gir bedre idrettskultur.

Da Abid Raja besøkte Lier for noen dager var vi stolte av å kunne introdusere Abid for gjengen som danner laget Stoppen United. Spillerne trener én gang i uka og kommer stort sett fra Lier, men også fra Asker og Drammen. Det er lett å se at trenerteamet Håvard, Hans Olav og Andreas gjør en god jobb. Spillerne ler og tuller med oss, men når treneren blåser i fløyta kommer de raskt i gang med øvelsene.

Fritid og lek skaper gode relasjoner, utvikling og mestring, gode fellesskap og tilhørighet for alle. Frihet til livsutfoldelse og å være en del av fellesskapet skal være en grunnleggende rettighet for alle. Aktivitetstilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne er ikke godt nok her i Lier. Vi trenger flere klubber som ser verdien i å utvide sitt tilbud til denne gruppen.

Stoppen United har ansatt en egen inkluderingsansvarlig, Morten Hansen, som kunne fortelle om det viktige arbeidet som gjøres i klubben

 

Det er flere og flere bedrifter som ser verdien i å prioritere mangfold og inkludering i arbeidslivet. Hotellgründer Petter Stordalen sier det rett ut – Jeg gjør det ikke for å være snill, men fordi mangfold lønner seg. Mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse, religion, legning og språk bidrar til å skape bedre løsninger, bedre arbeidsplasser og bedre gjesteopplevelser.

Vi tør å påstå at Stoppen United gir klubben bedre idrettskultur. Stoppen United er en integrert del av Stoppen SK og er et treningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Stoppen SK har over flere år vist at de er en klubb som tar inkludering på alvor. Gruppen av barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser har vært en viktig satsningsgruppe for klubben og inkluderingsperspektivet er integrert i grunnfundamentet i Stoppen SK.

At det å bevege seg, få bedre helse og bedre selvfølelse er noe alle fortjener, uavhengig av funksjonsevne. Det var rørende å se spillerne ta på seg drakta – å spille med hjertet utenfor drakta har aldri stemt bedre. Å gi denne gruppen mulighet til å være med i et lag, trene, spille kamper og dra på cup, som alle andre, gir glede som ikke kan måles i penger.

Det er vår jobb som politikere å sørge for at midlene som bevilges til denne gruppen ikke reduseres, men økes og at funksjonshemmede får en særskilt oppfølging av Lier Idrettsråd. At drømmen om Norway Cup skal gå i oppfyllelse, også for disse spillerne, er viktig.

Lier Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos hele befolkningen. Ved å inkludere funksjonshemmede i Sunne Aktive Liunger (SAL), gjerne i samarbeid med Frisklivssentralen, idrettslag og organisasjoner i bygda, blir det enklere å sørge for at tilbudet når ut til alle.

 

(Leserinnlegg i Lierposten 5. september 2019)

 

Tove Hofstad, ordførerkandidat

Lier Venstre