Sosialpolitikk med liberalt fortegn

I et leserinnlegg nylig skrev Vågan SV at hvordan vi tar vare på de mest sårbare i samfunnet sier hvem vi ønsker å være og avgjøres av hvem som sitter med makta. Sånn er det; vi er enige! I fortsettelsen sier SV at de vil ta definisjonsmakta tilbake. Definisjonsmakta over hva? Over hva god politikk for sårbare grupper er? Eller sier de at man må ha sosialismen som himmel over sine politiske tiltak for at de skal være gode?

Vi er liberalere som tror på Venstres prosjekt. Liberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg sjøl og samfunnet. Vi ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.

Vi grønne liberalere jobber jevnt for et varmere samfunn for breie lag av befolkninga. I løpet av få år har gratis kjernetid i barnehagen, et godt Venstre-prosjekt, blitt utvida til å gjelde mer enn 46500 unger i lavinntektsfamilier – som dermed øker sjansen sin til å stå på like fot med de jevngamle ved skolestart. Venstre vil at også unger i asylmottak skal ha rett på barnehageplass, og vi vil ha gratis SFO for barn i lavinntektsfamilier.

Vi jobber for å videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere og bedre tilgang på psykologer og andre relevante fagdisipliner. Vi vil ha bedre koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger slik støtte. Venstre jobber for at barn og ungdom skal få mer og bedre seksualundervisning – både for å forebygge overgrep og for å bygge integritet og positive holdninger til kroppslig og seksuelt mangfold. Venstre har jobba fram en rusreform som skal gi behandling, ikke straff, til rusavhengige. Venstre jobber for et kulturkort for barn og unge i hele landet – og i Vågan har vi allerede et kort for grupper av barn og unge – på Venstres initiativ!

Det var også på Venstres initiativ at Vågan kommune ansatte søkolog, og søkologen har jammen vært litt av ei investering – til gode for barn og unge og frivillig sektor generelt. Vågan Venstre ønsker å videreføre ordninga med ungdomslos, og vi ønsker å opprette ei stilling som ungdomsarbeider. Vågan Venstre går også til valg på å styrke frivilligheta og idretten og holde idrettsanlegg åpne i helger og ferier. Vi ønsker oss søndagsåpent bibliotek og vi vil styrke kulturskolen. Alt dette er god politikk for barn og unge.

Vi er sikre på at SV (og alle andre parti) er enige med Venstre i at en god barndom varer hele livet. Vi er nokså sikre på at alle tiltak vi har nevnt her som eksempler på hvordan sosialliberale Venstres politikk for barn og unge bygger et samfunn for de mange, ikke for de få, har støtte fra SV. Og vi tenker at det er en ærlig sak å si til velgerne at de ulike partiene har ulik ideologisk overbygning, og at det styrer hvordan vi vil gjennomføre tiltakene våre. Dét gjør ikke et sosialistisk parti til et snillere parti enn et borgerlig parti!

Anja Johansen, Gaute Wahl og Cathrine Mortensen, toppkandidater for Vågan Venstre og med det liberale hjartet varmt bankande på rette staden