Oslobudsjettet: For mye rødt og for lite grønt

Foto: Line Owren / Line Owren Fotografi

Byrådet la i dag fram sitt forslag til budsjett for Oslo i 2020. Der varsler byrådet økning i kollektivprisene, avgifter på elbilparkering og at de ikke kommer til å nå målene for kutt i klimagassutslipp i 2020 og 2023.

Samtidig bruker byrådet store penger på å rekommunalisere godt fungerende private tilbud innenfor helse- og omsorg og fortsette å nekte private barnehager å åpne.

– Det er et veldig tydelig rødt budsjett, og ikke et tydelig grønt budsjett, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

For lite grønt

I budsjettet sier byrådet at om at de ikke når sine egne klimamål. Målet for 2020 var 50 prosent reduksjon, men de er 100.000 tonn CO2 unna det, som tilsvarer utslipp fra 50.000 biler. I 2023 vil byrådet være enda lenger unna kuttmålet.

Byrådet varsler også at billettprisene neste år vil øke med 82 mill. utover ordinær prisjustering, fordi Ruter ikke klarer å dekke sitt bidrag til nye kollektivinvesteringer innenfor sin ramme. Kostnaden flyttes derfor over på de reisende med kollektivtrafikken.

– Det nest største byrådspartiet MDG gikk til valg på å kutte kollektivprisene med 20 prosent, men her øker de kollektivprisene med fem prosent bare til neste år. Det er for det første et grovt løftebrudd, og det er helt feil å gå, sier Bjercke.

Videre varsler byrådet at de vil innføre parkeringsavgift for elbiler, noe som har vært et viktig incentiv for at flere skal velge å bytte ut den forurensende bilen sin med elbil.

 

For mye rødt

Budsjettet er på hele 77 milliarder kroner, blant annet fordi Oslo får mer penger fra Regjeringen og norsk økonomi går godt. Byrådet foreslår at Oslo kommune skal gå med et overskudd på 1,4 milliarder kroner neste år, men klarer likevel ikke å finne penger til satsninger på skole og miljø.

Det man derimot har funnet penger til er 27,5 mill. i 2020 og 30,7 mill. fra og med 2021 for å rekommunalisere godt fungerende, privat drevne sykehjem til kommunal drift. Dette omfatter Uranienborghjemmet, Ammerudlunden og Ullernhjemmet, Manglerudhjemmet og St. Hanshaughjemmet.

Videre opprettholdes forbudet mot å åpne private barnehager i Oslo, og antall ansatte i kommunen fortsetter å øke raskere enn befolkningsveksten.