Kommunestyregruppa 2019-2023

Kommunestyret i Færder kommune 2017-19, Skjermdump fra videooverføring fra Færder kommue

Dette er Venstres representanter i Færder kommunestyre

Kommunestyrerepresentanter:

 1. Tone Skalpe Bjørnli
 2. Carl-Erik Grimstad

Vara til kommunestyret

 1. Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
 2. Stein Ivar Aafos
 3. Tone Lind Jørgensen
 4. Per Espen Fjeld
 5. Eline Heneide

Formannskap

 • Tone Skalpe Bjørnli

Hovedutvalgsmedlemer

Oppvekst

 • Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
 • Eline Heneide (Vara)

Helse

 • Carl-Erik Grimstad
 • Tone Skalpe Bjørnli (Vara)

Teknisk

 • Stein Ivar Aafos (Vara)

 

Kommunestyret, formannskap og hovedutvalg konstitueres formelt i første kommunestyremøte 23.oktober 2019